fbpx

Hur fungerar NLP praktiskt?

nlp tools

Aktiv lyssnande innebär att du ger full uppmärksamhet till den som talar. Aktivt lyssnande klassas även som en grundläggande komponent i interpersonella relationer.

Det har vetenskapligt konstaterats att under ett samtal så fixerar de flesta av oss på ord. Spänd känsla börjar byggas upp samtidigt som tankar börjar formas. “Vad menar den här personen egentligen och hur eller vad borde jag svara?”

Aktivt lyssnande är inte något som bara sker, det är att höra. Aktivt lyssnande är en aktiv process där ett medvetet beslut fattas att lyssna på och förstå talarens meddelanden.

Men faktum är att ord enbart förmedlar 7% av hela betydelsen  (Mehrabian, 1972). Vad är då de andra 93% som man förmedlar?

De flesta människor inser inte att kommunikation består av så mycket mer än interaktion mellan människor. Det finns en hel värld av kommunikation i ditt sinne och din kropp.

Ditt inre liv – ditt tankesätt, din attityd och dina känslor – allting är en aktiv form utav kommunikation som vi undermedvetet tillämpar varje dag!

Hur påverkas min vardag?

Låt mig förklara med ett exempel; låt oss säga att du ska ha vänner över för middag och att du känner dig extra spänd utan någon anledning. Du är inte säker på varför, allt verkar bra, men du känner dig ändå överspänd och laddad.

Din inre kommunikation skapas av bilder, ljud och känslor som du upplever och registrerar i stunden.

Det gäller att ta reda på vad som skapar en spänd känsla och om att sedan upptäcka vilka bilder och ljud som passar ihop med den laddade affekten.

När du fokuserar din uppmärksamhet inåt och söker efter det du ser och hör på insidan, är det troligt att du upptäcker att du föreställt dig ofullkomliga och felaktga ting om middagen, som till exempel:

  • Du märker att ditt hus är stökigt när gästerna kommer.
  • En inre röst kommenterar: “De kommer att hata din middag.”
  • Du märker avsmak på deras ansikten när de äter.
  • Du känner att de egentligen inte hade lust att komma på middag.

.

Varför överreagerade jag så mycket?

Poängen är att du förmodligen inte var medveten om all inre kommunikation som pågick.

Och att du hade en spänd känsla över middagen, beror på att du föreställde dig hur illa allting kunde gå och helt naturligt så reagerade du på dessa undermedvetna bilder och ljud.

Din spända känsla under middagen återspeglar helt enkelt din inre kommunikation med dig själv!

Detta är den typ av relation som de flesta av oss har med vårt eget undermedvetna .

Vi tror att vi “beordrar” ett lyckligt, hälsosamt förhållande, lugn och harmoni med våra familjemedlemmar, mera pengar, en framgångsrik affärsverksamhet, eller att vi kan hålla oss till en hälsosam kost …

Saken är den att om du inte vet hur du ska kommunicera vad du vill grundligt och på rätt sätt, då kommer du även att i fortsättningen få oönskade resultat i livet.

Om det var en sak du kunde ändra just nu eller en vana du kunde bryta?
Vad skulle det vara?