fbpx

Livs Coaching eller Terapi

trening

HUR BÖRJAR JAG MED PERSONLIG UTVECKLING?

Personlig utveckling är en livslång process. Det är en process under vilken du bedömer dina färdigheter och kvaliteter. Du överväger även dina mål i livet och sätter upp nya mål för att förverkliga och maximera dina potential.

Det är viktigt att komma ihåg att personlig utveckling har fem områden (emotionell; mental; social; fysiskt- och själslig utveckling). Alla är viktiga och alla behöver jobbas på. Du kan självklart fokusera på en åt gången eller jobba på mer än en av dessa åt gången.

Viktiga aspekter av personlig utveckling

Coaching och terapi börjar med liknande förutsättningar. Var och en förutsätter att vi alla har varit med om händelser som har sårat oss psykiskt och känslomässigt under tidig barndom.

Trots det finns utmärkande och ibland kontrasterande skillnader mellan livs coaching och terapi. Dessa skillnader betonar styrkan i coaching, kort sagt är coaching en metod som är mål-och resultat orienterad.

Livs coaching förutsätter att klienten är funktionell och fullt kapabel att lyckas med personlig utveckling. Medans terapi klassas som en kurativ metod där terapeuten är utbildad att diagnostisera och behandla mentala, emotionella och psykiska störningar.

Självklart kan coaching och terapi komplettera varandra, det kan sägas att coaching börjar där terapin slutar.

”Om terapeuter är kirurger, då är livs coacher personliga tränare.”

Coaching

Förutsätter att klienten är mentalt frisk och funktionell

Grund i personlig utveckling, idrott och affärsverksamhet

Verkar för att stärka den mentala förmågan och höja funktions nivån

Fokuserar på aktiva åtgärder med framtidsutsikt

Jobbar med problemlösning

Jobbar med personlig medvetenhet och insikt

Jobbar med nya färdigheter och externa lösning för att övervinna hinder

Terapi

Förutsätter att klienten lider av mentala, emotionella eller psykiska störningar

Grund i medicin och psykiatri.

Verkar för att uppnå självförståelse och mentalt välmående.

Fokuserar på känslor och överblickar det förflutna

Jobbar med ursprung till problem

Jobbar med att få det undermedvetna till det medvetna planet

Jobbar med upplösning av smärta och gamla mönster

coaching eller therapy