fbpx

Lycka – “happiness” coaching

Inre glädje och lycka

Lycka är individuellt för alla, vilket innebär att det inte finns något specifikt som gör människor lyckliga. Utan det är individuella perspektiv av vad man uppskattar och tycker om i livet. Hur du lever ditt liv är det som gör dig lycklig eller olycklig.

Happiness coaching0%

Livs Coaching0%

Motivations coaching0%

Hur uppnår jag inre lycka och förverkligande?

Man säger att lycka är ett sinnestillstånd. Och det är helt rätt, så är det faktiskt. Lycka är det som skattas som viktigare än alla andra åtråvärda personliga resultat, som t.ex. pengar, materiella saker eller relationer.

Men det finns ingen magisk formel för hur man blir lycklig. Det är faktiskt flera faktorer som bidrar till känslan av lycka. Det handlar om de val du gör i livet, vilka aktiviteter du väljer över andra. Och främst av allt så är det ditt tankesätt som leder dig mot lyckan och till uppfyllelse.

Det som är viktigt att veta är att lyckan är något som till stor del är under personlig kontroll. Och det är här jag som coach kan vara mest effektiv. Om du inte är lycklig så är det väldigt troligt att du inte har kontroll över vissa faktorer i ditt liv.

Om du inte upplever tillfredsställelse så kan det bero på att du inte kan definiera vad uppfyllelse är för just dig. Som coach så hjälper jag dig att få perspektiv på de felande länkarna.


Som coach hjälper dig att utforska och upptäcka ditt inre jag och hur du samordnar dina tankar. Återställande av balans mellan din själv och ditt medvetande är en annan faktor som vi jobbar med. Målet är att hjälpa dig att uppnå känslan av lycka och uppfyllelse.


Var finns lyckan?

Det spelar ingen roll om du tjänar en massa pengar eller har den senaste telefonmodellen. Lycka har inte att gör med vad du har, utan med vad du gör.

Är lycka lärbart?

Lycka är en abstrakt upplevelse, vissa dagar är man lyckligare än andra dagar. Genom historien är det många som har försökt att namne vad det är som gör en människa lycklig

165

personer har redan bokat ``happiness`` coaching