fbpx

Rätt coaching metod

s

I sin enklaste form är coaching en process som syftar på att förbättra människors liv. Oavsett om det är en persons karriär, familj förhållanden, ens självförtroende eller balansen mellan arbete och privatliv. En coach ska kunna använda rätt coaching metod för att hjälpa sin klient att verkställa önskade förändringar i sitt liv.

Beroende på klientens behov och mål behöver även coachen kunna använda olika coachningstekniker och rätt coaching metod för att nå klienten på bästa sätt.

De olika typer av tekniker och rätt coaching metoder används under  sessioner för att ändra och påverka beteendemönster hos personer. Dessa tekniker hjälper en coach att påverka klientens framgång.

Vissa klienter har ett bättre gensvar på ett mer strukturerat tillvägagångssätt som lägger stor vikt vid disciplin, medan andra kan reagera bättre på en mjukare och mera flödande strategi.

Prestations Coaching

Utveckling är A och O när det gäller coaching – och förbättrad prestanda är kärnpunkten i prestations coaching. Oavsett vem du är eller vad du vill förändra, så kommer du att lära dig tekniker som hjälper dig att pressa din prestanda och överträffa dina egna förväntningarna. 

Prestations coachningen en skräddarsydd och personligt utformad strategi. Prestations coaching erbjuder ett extra värde eftersom själva tekniken hjälper klienten att arbeta med specifika personliga utmaningar.

Så som, identifiera personliga hinder, lägga upp praktiska mål, utveckla nya färdigheter, maximera styrkor, övervinna bräcklighet.

Holistisk
Coaching

Enligt holistisk teori vilar allt på en sammankopplat nät, där allt har en orsak och allt har en effekt. Holistisk coachning ser på klienten som en helhet, vilket innebär att för att ta itu med en fråga så måste alla frågor som rör ämnet eller har en sammankoppling av något slag också tas upp.

Holistisk coaching tittar ofta på klientens hela livstil – från fysisk kondition till  i det sociala livets skick,  för att kunna uppnå jämvikt. När en aspekt av våra liv förändras, då  förändras även alla andra delar. Fokus ligger på helheten.

Så som,  förståelse för hur handlingar påverkar tillvaron, bättre uppfattning av syfte, lugnare sinnestillstånd, förnöjelse med de små sakerna i livet.

Demokratisk Coaching

Demokratisk coaching anmanar klienten att delta i coachningsprocessen genom att sporra dem att anta en ”själv-coaching” attityd. Coachens roll enligt den demokratiska tekniken är att uppmuntra de övergripande målsättningarna men låta klienten själv föreslå hur hen kan nå dem,

Demokratisk coaching uppmanar klienten att vara introspektiv, ansvarig och ha självkontroll. Klienten lär sig att ta ansvar för sina egna resultat samtidigt som det stimulera en känsla av självmakt och kontroll.

Så som, själviakttagelse, ansvarskänsla, självkontroll, frihetskänsla, bättre beslutsförmåga.

a

Life Coaching

Själva orden life coaching associeras oftast i relation till idrott. Men en coach är även någon som sin lärling se ett nytt perspektiv och ger hen förtroende att gå framåt.

Motivations Coaching

Motivation är drivkraften som får dig att sträva mot ditt mål, och är själva inspirationen samt intresset som får dig att vilja kämpa för att uppnå ditt högsta syfte.

a

Relations Coaching

Du kan enbart ändra dig själv och ditt sätt att se på saken.  Relations coaching lär dig att ta ansvar för dina egna handlingar och hjälper dig att skifta ditt eget perspektiv.

relations coaching

Föräldrar Coaching

Det finns inget rätt eller fel, så länge du ägnar dig åt att se och förstå ditt barn som personen hen verkligen är samt förstår den inverkan ditt eget beteende har.

mindfulness

Mindfulness

Innebär godkännande, vilket betyder att vi observerar våra tankar och känslor utan dömande- utan att utgå ifrån att det finns ett “rätt” eller ett “fel” sätt att tänka eller känna.

NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

NLP

Ger dig mer potential för framgång och är en effektivt metod som modifierar människors sätt att tänka, vilket gör att man effektivt kan lära sig att uppnå excellens.