fbpx

Syfte & passion coaching

Vad är syfte & passion coaching?

Syfte & passion coaching hjälper dig att upptäcka din passion och ditt syfte så att du kan leva ett lyckligare och mer tillfredsställt liv. Önskan för självförverkligande är mänsklig motivation att uppnå sitt fulla potential genom personlig tillväxt och utveckling.

Syfte & Passions Coaching0%

Motivations Coaching0%

Happiness coaching0%

Syfte & passions coaching hjälper dig att befria dig från gamla tankemönster så att du kan gå framåt i livet och hitta en djupare nivå av uppfyllelse. Du får även hjälp med insikten för hur ditt tankesätt påverkar ditt beteende, ditt välmående och ditt liv i allmänhet.

Några av de viktigaste sakerna som coaching hjälper dig med är att hitta dina djupgående drömmar och passioner. Att identifiera specifika livsmål och att skapa en plan. Men även hjälp med hur du kan uppnå planen samtidigt som du övervinner eventuella hinder.

Välj vilken av de två inriktningar som du vill fokusera på först:
business relations

Syfte

Livs syfte coaching är för dig som bestämd på att leva ditt syfte och vill nu påskynda hur du kan göra det. Det är för dig som vill göra en inverkan och tillföra något speciellt till världen.

private relations

Passion

Vad är det som brinner inuti dig? Du vet vad din passion i livet är men kanske inte kan sätta fingret på hur du kan förverkliga den. Eller så kanske du känner att du inte har råd eller tid att ta tag i din passion.

85

personer har redan bokat syfte & passion coaching