fbpx

Passion

private relations

Om du vill hitta ditt syfte och din passion i livet har du kommit rätt

Men din tid är begränsad, och det är upp till dig att göra det bästa av den. Utan passion finns det inget syfte. Men för att hitta din passion måste du våga ta steget ut. Du måste även anstränga dig och jobba på att söka efter det  du vill i livet.

Det är upp till dig om du vill vara lycklig och känna dig uppfylld. Och du verkligen tror på det så kommer du även komma dit. Du har en extraordinär kraft inom dig som ännu inte är fullt utnyttjad.

 

Min uppgift som coach är inte att direkt lösa dina problem, utan att inspirera och uppmuntra dig att hitta ditt syfte och passion. Men även att se till att du tar ansvar för att komma i mål.

 

En annan viktig uppgift som jag kommer att ha som din coach är att hjälpa dig att utveckla din målsättnings förmåga, så att du bättre kan förstå din passion och ditt syfte.

Till att börja med kan du inte förvänta dig några halv lösningar.  Anledningen är att jag som coach kommer att ställa de svåra frågorna. Sådant som du själv hittills framgångsrikt har lyckats kringgå.

 

Men för att du ska komma längre i livet är det absolut nödvändigt att du tar tag i saker och ting. Du kan inte undgå de jobbiga frågorna och det ansträngande arbetet.  I slutändan så är det dessa övningar som hjälper dig att upptäcka spänningar som du inte tidigare varit medveten om. Och de mål som du aldrig hade kunnat föreställa dig innan.

Förutom att jag hjälper till att direkt motivera dig, är en stor del av mitt arbete att hjälpa dig att öka din egen ansvarskänsla. Min roll är att både stödja och pressa dig mot uppnåendet av dina mål.