fbpx

Positiv-kontra negativ

Positiv-kontra negativ

Har du funderat på varför det är så svårt att vara positiv och vara bättre.

Hur många gånger har du inte lovat dig själv att du ska ändra en dålig vana. Eller inte reagera så stark när din partner eller medarbetare utmanar eller provocerar dig. Du kanske har lovat dig att sluta vara så defensiv när någon kritiserar dig. Vad är det då som gör att du motarbetar dig på detta sätt och samtidigt hindrar dig själv från att utveckla ditt bästa jag.

Du har säkert kommit fram till att vi måste ha några självbevarande instinkter i vår genetik, och det stämmer. Lika mycket som vi automatiskt reagerar på utomstående hot, så har vi även automatiska instinkter som skyddar oss mot interna förnimmelser.

Varför är det svårt att vara positiv

Tyvärr så fungerar dessa instinkter emot oss, när de inte avkodas eller tyds rätt. Och resultatet blir att vi tror att vi skyddar vår känsla av värde. Men i verkligheten så motarbetar vi vår egen dignitet och kränker oftast någon annans värdighet.

Här är ett typiskt exempel på hur din självbevarande instinkten kan tolka en situation fel och manifesterar sig i ett felaktigt omdöme.

Låt oss säga att någon kritiserar dig. Självklart, så reagerar du förmodligen som de flesta människor gör, defensivt och förblir stäng för att höra vad personen i fråga hade att säga. Dina självbevarande instinkter hindrar dig från att ta in informationen. Och eftersom detta även klassas som yttre hot (från en annan person) så reagerar du förmodligen även med din flykt-eller kamp respons (flight or fight respons). Och resultatet blir något helt annat än det var tänkt att vara. Slutresultatet blir antingen att ni nu är oense och inte pratar, eller att du har dragit dig tillbaka och känner dig sårad och ouppskattad. Och ingen av dessa slutresultat gynnar dig eller ditt förhållande, vare sig det är privata-eller jobbrelationer.

Är självbevarande instinkter positiva eller negativa

Så vilka är dessa interna och externa självbevarande instinkter som vi alla har. Och som vi alla behöver bli mera bekanta med och dessutom lära oss att bemästra så gott vi kan.

Flight-or fight response

Det mest kända uttrycket för våra överlevnadsinstinkter är flykt-eller kamp responsen (flight or fight respons). Som alla självbevarande instinkter går den igång automatiskt när vi upplever ett hot mot vår existens. Emotionellt upplever vi intensiva känslor av rädsla eller ilska, och alla våra psykologiska sinnen förstärks, så att vi snabbt kan fatta överlevnads beslut. Men tyvärr så är inte ett snabbare beslut alltid är det rätta beslutet. I själva verket så fungerar dessa urgamla instinkterna inte effektivt i vår moderna vardag, utan i de flesta fallen så motverkar de vår välfärd och utveckling. I dagens moderna värld tiggas våra överlevnadsinstinkter igång om vi har en krävande eller komplicerad dag på jobbet, eller stress och oro över ett projekt eller tenta. Och även om detta är jobbiga situationer att hantera så är de inte livshotande.

Jag vill verka bra inför andra

En annan självbevarande instinkt som jag tror att alla kan känna igen är oviljan att framstå som dåligt framför andra. Den känslan är extremt mäktig och det känns som bokstavligen som döden när dessa instinkter kickar in. Din kropp och ditt sinne erfar en situation som känns som verklig strid på liv och död, och dina självbevarande instinkter eliminera det som känns som ett hot mot din känsla av egenvärde. Som du förstår är denna primitiva reaktion överdådig, eftersom det finns tillfällen då vi måste få höra om våra dysfunktionella beteenden. Eller så kanske vi behöver få höra att vi måste bli bättre på en specifik uppgift inom vårt arbete. Det finns många situationer där det är nödvändigt för oss att höra kritik, för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre. Och eftersom vi själva har en blind fläck för våra egna brister, måste vi tillåta andra som lättare kan se vad vi missar, anmärka på det. För att klara av det måste vi lära oss att övervinna dessa instinkter och ta emot feedback från andra.

Idealiserad självbild

Ytterligare en självbevarande instinkt vi har är att värna om vår idealiserade självbild.

Känslomässig osäkerhet är något som alla upplever i viss mån under barndomen. Men när denna instinkt för självbevarande är förvrängd, kämpar ditt interna jag emot denna osäkerhet på ett nedbrytande och gagnlöst sätt. Det är väsentligt att du börjar inse att dessa känslor som känns som ett fullständigt hot; är överdrivna, irrationella och kanske till och med helt osanna. Detta är en väldigt stark självbevarande instinkt som gör att du inte kan hjälpa det för att du känner dig hotad. Det känns verkligen som om ditt liv stod på spel. Men du måste kämpa på och bli medveten om att denna disharmoni egentligen är en förvrängd instinkt för ditt egen självbevarande. Som du sedan projicerar vidare i dit privatliv, på jobbet eller i ditt sociala umgänge.

Biologiska hinder

Förutom dessa interna och externa instinkter måste vi även kämpa mot vår egen natur.

Låt mig återgå till den allra första frågan i inlägget. Varför det är så svårt för oss att hålla oss positiva och vara bättre? Tyvärr så måste jag meddela er att det finns biologiska skäl till detta. Negativa händelser påverkar våra hjärnor mera än positiva händelser. Och om det inte skulle räcka, så har vi även en tendens att dröja oss kvar och grubbla över dessa negativa händelser. En helt klar obalans från början, detta kallas positiv-negativ asymmetri. Med andra ord, så är vi benägna att i nästan varje interaktion i våra liv, fokusera på de negativa detaljer och dessutom grubbla över dem under en längre period.

Ge inte upp, kämpa vidare

Men det finns ingen anledning att ge upp. Du får aldrig kapitulera och ge dig hän dina automatiskt inkodade instinkter. Din uppgift som människor är att kämpa för att bli bättre, och det kan vi alla. Och det är självklart lättare med lite extra kunskap om vad vi egentligen har emot oss och vilka hinder vi måste överkomma. Dina genetiska instinkter är väldigt starka och det kommer inte att bli ett lätt match. Men via självinsikt och själv-iakttagelse blir du kraftfullare och kan vinna den interna kampen.

 

Tack för att du har läst mitt inlägg! Lämna gärna kommentarer till den här artikeln. Eller om du har en personlig erfarenhet som du vill dela med dig, så svarar jag så snart som möjligt.

No Comments

Post A Comment