fbpx

Ditt barns naturliga utvecklings process

children development

För att kunna vägleda barn i rätt riktning och låta dem leva ett fulländat liv måste vi som föräldrar lära oss att förstå barnets naturliga utvecklings process. Därtill förstå vilka är de avgörande perioderna som vi som föräldrar till allra största grad påverkar.

Jag vet inte hur det var för er, men för mig var det ganska skrämande att bli förälder. Jag var inte alls säker på att jag var utrustad för att bli mamma, än mindre en bra mamma.

Jag tvivlade på min egen förmåga att vägleda mitt barn ordentligt. Jag hade ingen tidigare erfarenhet, och hur kunde jag vara säker på att de val jag gjorde var de rätta valen? Min högsta fasa var om mitt barns skulle tycka att jag var en bra mamma.

 

Men så länge du är villiga att lära dig mer och verkligen försöka förstå de känslor ditt barn genomgår, då är du på rätt väg.

Hur ditt barn upplever svåra emotionella händelser

Barn utgår från emotionella erfarenheter. De har ännu inte kapaciteten att använda hjärnans logik för att analysera och dra slutsatser utav en situation. På så sätt upplever de en negativ händelse mycket starkare. Samtidigt som den emotionella upplevelsen alltid både förstorar och förvränger händelsen.

Resultat blir att barnet kan komma att hålla kvar det emotionella “traumat“, dvs. den ohyggliga händelsen till vuxen ålder. Eller tills barnet har fått hjälp med att noggrant undersöka och utvärdera den ohyggliga händelsen.

Och på så sätt skruva ned den emotionella erfarenheten utav den specifika händelsen. Med andra ord så lär sig barnet att förstå och se från ett nytt perspektiv sin egen emotionella erfarenhet.

Beroende på hur barnet lär sig att se och uppfatta sina upplevelser samt motgångar. Lär det sig att utformar sin framtidssyn och sin egen syn på sin förmåga och kvalifikationer.

Det är även här “bra mamma” rollen spelar en stor funktion i barnets liv. En bra förälder och en bra mamma ska kunna hjälpa sitt barn att se “rätt” på alla de svåra situationerna. Hjälpa barnet att se det hela som en tillfällig motgång, en situation att lära ifrån, och fortsätta kämpa vidare.

Lycka till till alla er föräldrar, mammor och pappor där ute!