fbpx

Vad gör en coach?

Hur blir man verkligen lycklig i livet?

Life Coaching är ett yrke som är djupt annorlunda från traditionell terapi, rådgivning, mentorskap eller vägledning. Coaching processen behandlar specifika personliga aspekt i en persons liv, relationer eller yrke.

Som allting annat i livet kan lycka tränas upp, och “hur blir man lycklig” övergår till “jag känner mig lyckligare för varje dag”.  Coaching fokuserar på de livsstilar och vanor som starkt relaterar till långvarig lycka.Där även motivation är en viktig aspekt.

Din lycka och ditt psykologiska välbefinnande påverkas av tre huvudfaktorer. Din genetiska sammansättning, din miljö, samt dina tankar och handlingar , det som klassas som dina “livsförmågor.”

Hur man blir lycklig har i allra högsta grad att göra med hur nöjd du är med vad du redan har och vem du redan är. Många av oss glömmer att uppskatta reflektera över det bra som de redan har. Det är så lätt att hamna i ekorrhjulet och oändligt jaga något nytt. Jag kan inte betona nog hur viktigt det är att man stannar upp i allt det jäktiga som pågår i livet. Och bara ger sig själv ett ögonblick att verkligen se och uppskatta det man redan har.

Coacha dig fram till lyckan

Men en coach är även en person som undervisar, handleder, instruerar och stödjer sin lärling.

Själva ordet associeras oftast i relation med idrott och kan interpreteras med träning och förberedelse

Cocaching kan beaktas som ett främmande koncept för vissa.  Men de flesta av oss är medvetna om att, för att en världsklass idrottare skall lyckas så behövs både tid och rätt engagemang från själva atleten. Men atleten kan inte själv klara av att utvecklas i rätt takt eller riktning. Han behöver även väsentligt stöd, rätt handledning och grundläggande träning av sin tränare.

Och det samma gäller i stort sett alla områden i livet, vare sig du är studerande, anställd eller egenföretagare. Alla kan vi vara i behov av någon som är tillräckligt kvalificerad och kompetent. För att hjälpa oss att nå våra fulla potential och uppnå de mål vi har i vårt liv.