fbpx

Hur kan du lyckas med S.M.A.R.T. metoden?

smart method

Verklig och inre motivation nås  inte bara för att du har satt upp ett mål? Enbart närvaron av ett mål motiverar dig inte tillräckligt, eller hur? Tänk på ett mål som du fattade men inte lyckades hålla. Du kanske la upp ett mål som att gå ner i vikt men lyckades aldrig få igång din plan.

Varför misslyckades din målsättning?

Forskning tyder på att effektiva och uppnåbara mål måste vara SMARTa.

Dina mål måste vara specifika och mätbara. Varför? Jo, om dina mål inte är det, hur kan du då veta om du har nått målet? 

T.ex. att bara göra sitt bästa är  inte ett effektivt mål, eftersom det inte är mätbart och du har inte ett specifikt mål att orientera dig mot.

S – Specifik (Specific)

M – Mätbar (Measurable)

A – Åtkomlig (Attailanble)

R – Realistiska (Realistic)

T – Tidsbestämd (Timely)

Hur skulle ditt liv se ut om du saknade inre motivation och aldrig satte upp några mål för dig? Troligtvis, en serie av kaotiska, okontrollerade händelser. Och hela ditt liv skulle basera sig på slumpen och all den risk som kommer med vågspel.

Via SMART metoden kan dina mål få den struktur du själv väljer, samtidigt blir dina mål spårbara. Istället för att nöja dig med vaga och odefinerade inriktningar så kan du via SMART centrera din målsättning och till och med välja vilken riktning ditt mål skall ta.

Du lär dig att utveckla tydliga milstolpar som du lätt kan följa och får en insikt till vilken grad dina mål är uppnåbara.

Alla mål, från mindre delmål till övergripande mål kan göras SMART och på så sätt kan du komma närmare ditt ändamål.