fbpx

Reparera emotionella trauman

child trauma

Det är väsentligt att bearbeta trauma från barndomen. Negativa känslomässiga upplevelser från tidigare händelser, är de erfarenheter som oftast är orsaken till ohälsosamma övertygelser och beteenden.

Känslomässiga trauman har oftast skapats så tidigt som under de första två åren i ditt barns liv. För att inte sprida dessa oroliga känslor vidare, är det viktigt att bearbeta trauma från barndomen. Det är avgörande att oroande känslor, såsom ilska, sorg, skam och rädsla från tidig barndom, omformas. I annat fall är det stor risk att dessa känslor dras vidare hela vägen till vuxen ålder.

Barn föds inte med en inre självförståelse och kunskap om sig själva utan använder sina föräldrars emotionella influens som vägledning. 

Med andra ord speglar barnet föräldrarnas förfarande samt beteende, och på så sätt anpassar dessa till sin egen verklighet.

Hur kan jag hjälpa mitt barn

Hur lär man då sitt barn vad som är rätt och bra?

Allt detta görs naturligtvis både genom att leka och prata med ditt barn och när barnet går in i något som kallas ”övergångsspel området”, som är barnets territorium mellan lek och verklighet.

Och för att framgångsrikt kunna nå ditt barn på en subjektiv nivå måste du regelbundet överbrygga dessa två domäner, mellan verklighet och lek.

Ett trick som du som förälder kan använda, är att presentera ditt barns mentala tillstånd så tydligt och exakt som möjligt, men samtidigt hålla det lekfullt.

På så sätt kommer ditt barn att lära sig att använda dina upprepade föreställningar av hans sinnestillstånd för att förstå sin egen interna värld och  på så sätt lär sig att skapa sina egna tankar och beteende.