fbpx

Disciplin – Vad är din föräldrastilar

Disciplin – Vad är din föräldrastilar

Ordet disciplinera kommer alltför ofta upp när det handlar om hur barn skall uppfostras. Men frågan är om ordet disciplin är helt rätt, och om disciplin i sig själv är rätt metod. Disciplin betyder i bokstavlig mening sätt att fostra människor, även barn, att följa regler och rätt uppförande med hjälp av straff och påföljd för att korrigera olydnad.

Hela den sista meningen låter helt fel i mina öron, hur kan man ens förvänta sig att få ett positivt och fruktbart resultat? Det kanske är förvirrande för många där ute, disciplin är ju trots allt det som vi har fått lära oss det sätt att få barn att lyssna. Vi har fått lära oss det från våra föräldrar, i skolan eller på arbetsplatsen. Hur kan disciplin vara fel då?

Var innebär disciplin egentligen

Vi måste utforska själva ordet disciplin lite noggrannare för att kunna ta in hela innebörden av disciplin. Själva ordet kommer från det latinska ordet disciplina och betyder instruktion och utbildning. Och härstammar från roten discere som betyder att lära sig. Och hittills är allting bra och precis som det ska vara.

Men disciplin är också ett val, ditt val. Det är ett beslut som du aktiv tar för att utveckla dig själv, lära dig något nytt och blir starkare och bättre. Och för att förtydliga det ännu mera, så är disciplin någon du gör för dig själv. Men det är inte något som andra gör mot dig. Och det är här problemet med att uppfostra barn med disciplin kommer in i bilden. För att disciplin skall kunna fungera så måste den vara intern, genom ett aktiv val för utveckling.

Och disciplin är definitivt inte lydnad efter någon annas standard, av anledning att undvika straff och påföljder. Att vara förälder är inte ett jobb, inte ett färdighetstest eller ens mål. Utan det är helt enkelt naturlig kärlek och förståelse mellan dig och ditt barn.

Uppfostran av barn

Alla människor är fullständigt unika, och lika unik är din ståndpunkt som förälder. Hur man är som förälder har i allra högsta grad med att göra vem du är. Din egen uppväxt och din världssyn. Men det finns bevis på att vissa föräldrastilar är mer effektiva än andra, med ett bättre resultat för barnen.

Som människor har vi inte enbart ett sätt att bete oss på, eller ett sätt att uttrycka oss på. På samma sätt har vi som föräldrar inte bara en stil när det gäller uppfostra, utan det handlar om en kombination av olika stilar.

Det finns 4 olika föräldrastilar (Diane Baumrind, 1960). Även om det kan verka som om de flesta uppfostrar sina barn helt olika så finns det väldigt många gemensamma faktorer vi föräldrar använder. Av den anledningen så har det blivit lättare att lägga fram dessa fyra olika stilar när det gäller barn disciplin.

  • Autoritär eller disciplinär
  • Tillåtande eller övergivande
  • Oengagerad
  • Auktoritativ

Av dessa fyra föräldrastilar så är den auktoritativa stilen den som klassas som mest framgångsrik. Avseende känslomässig stabilitet och akademisk styrka, dvs. inlärning. Men som sagt så är det inte enbart en stil föräldrar använder, utan en kombination av de olika stilarna.

För bäst resultat så måste du ta reda på vilken stil du identifierar dig med och därmed anpassa din stil genom att anta delar av de bästa metoderna från de andra stilarna.

Föräldrastilar

Autoritär stil – Föräldrar med autoritär stil anses ofta även vara disciplinär. Det handlar om strikt disciplin med så lite förhandling som möjligt. Bestraffning kan även vara vanligt. Kommunikationen är för det mesta enkelriktad, barnet skall lyssna men inte besvara.

Det är väldigt lite förklaring gällande situationer som uppstår eller kraven när det gäller den här stilen. Föräldrar med autoritär är oftare mindre omhändertagande och beskyddande, de anser att barnet måste lösa det själv.

Och att för mycket medkännande är en svaghet. Dessa föräldrar har väldigt höga förväntningar av sina barn, och väldigt lite flexibilitet.

Tillåtande eller övergivande stil – Denna stil av föräldraskap är kanske överflexibel. De tillåter sina barn att göra i stort sätt vad det vill och en väldigt begränsad vägledning och support erbjuds. Dessa föräldrars roll är lite mera som barnens vänner istället för föräldrar.

Regler saknas eller är medelmåttiga och barnen får oftast lösa problemen på egen hand. Här är kommunikationen dubbelriktad, men barnen får själva bestämma och hur de ska ta nästa steg. Tillåtande föräldrar är varma och omhändertagande med sina barn. Dock så är förväntningarna minimala eller inte bestämda.

Oengagerande stil -Den här föräldrastilen ger barnet alltför mycket frihet och är generellt inte involverad in barnens tillvaro eller utveckling. Vissa föräldrar tar ett medvetet beslut till denna typ av föräldraskap medans andra är ointresserade eller vet inte riktigt hur eller vad det är som skall göras.

Barnet har fullständig frihet att göra vad det vill och inte disciplinering eller inlärande sker. Kommunikationen är drabbad och är i många fall obefintlig. Inga speciella krav eller förväntningar finns på barnet eller barnets progress och omhändertagande är näst intill icke-existerande.

Auktoritativ stil – Dessa föräldrar är generellt realistiska och omhändertagande. De lägger fram höga men tydliga förväntningar på barnen utveckling. Barn till auktoritativa föräldrar lär sig självdisciplin och att tänka oberoende, dessutom har de talan i sina egna målsättningar.

Den auktoritativa stilen anses vara den mest fördelaktiga när det gäller barns uppfostran. Regler och disciplin är tydliga och de förklaras grundläggande. Kommunikationen är kontinuerliga och på barnets förståelse nivå.

Yttre faktorer som påverkar barn

Men det finns även andra faktorer som påverkar ett barns uppfostring. Om föräldrarna har två olika stilar så kan det komplicera barnets utveckling, speciellt om båda föräldrarna tycker att de gör det bästa jobbet. En stor faktor till barnets utveckling är faktiskt barnets eget temperament och läggning.

Och det är faktiskt inte alltid så att barnets temperament passar in och är överensstämmande med föräldrarnas. Sedan så är även barnets umgängeskrets extremt påverkande, och även om föräldrar delvis kan styra riktningen av barnets umgänge. Så fungerar det bara till en viss ålder och kan i många fall få en bumerang effekt.

Och slutligen så påverkas barnet väldigt mycket i förskola och skola. Och lärarens stil kanske helt är i motsats till föräldrastil, och därutav uppkommer svårigheter.

Barnens framtid

Ditt deltagande under ditt barns uppväxt är den väsentliga komponenten i deras utveckling. Men det deltagandet måste också vara anpassningsbart beroende på ålder, behov och utvecklingsstadiet barnet är i. För spädbarn och småbarn när det främst den fysiska kontakten och den känslomässiga observationen som är grundläggande.

Sedan i skolålder och framåt är kommunikation bland det viktigaste för en hälsosam utveckling. Men inte enkelriktad kommunikation som kommer från dig. Utan kommunikation från ditt barn om hans upplevelser och känslor. Detta stärker deras syn på sig själv och inger dem mera förtroende i sig själva. De lär sig att komma i kontakt med sina känslor och de lär sig att ta ansvar för sina val i livet. De lär sig även att etablera gränser och betydelsen av att ha balans mellan självständighet och ansvar.

Du skapar ett välmående och mentalt starkt barn som kommer att utvecklas till en empatisk, förstående och hjälpsam medmänniska.

 

Som Khalil Gibran säger: ”Dina barn är inte dina barn. De är söner och döttrar i livets längtan efter sig självt. De kommer genom dig men inte från dig. Du kan ge dem din kärlek men inte dina tankar. För de har sina egna tankar och liv. ”

 

Hoppas denna blogg hjälper er att hitta rätt stil som passar er.

Andri Gerou

No Comments

Post A Comment