fbpx

Relations coaching – Hitta lyckan! del 1

Relations coaching – Hitta lyckan! del 1

 

Vad finns det för hjälpmedel?

Det finns väldigt mycket hjälpmedel för par som hjälper dem att avgöra vad det är exakt som inte fungerar i deras relation. Även om detta ibland kan vara användbart, fokuserar relations coaching på positiva aspekter, och det finns alltid alternativ strategi. Positiv psykologi är ett relativt innovativt område där ledande forskare inom psykologi har granskat och undersökt hur man ska bygga upp och stärka sin lycka. På så sätt vill Positiv Psykologi i samband med relations coaching uppmärksamma på att det är minst lika viktigt, om inte viktigare att hänge sig åt det som gör och håller en glad och lycklig som den traditionella psykologin som fokuserar på vad som gör en eländig.

Jobba på krisiga förhållanden

För förhållanden som har det krisigt kan det via denna praxis innebära att de får en omedelbar livlina till deras sjunkande förhållande. När förhållandet väl är i kris, så är det ingen vidare bra idé att fokusera på en process som förstärker negativa känslor, man ska i dessa situationer hålla sig till metoder som ökar lycka, komfort och tillfredsställelse med varandra. Och om du är en utav dessa ”skeptiska” människor, så kan du känna dig lugn. Dessa övningar är vetenskapligt bekräftade att de skapar en varaktig effekt av positiva känslor. Självklart så krävs det att båda personerna i relationen är engagerade och villiga att jobba tillsammans, det är viktigt att båda parterna tar åtagandet seriöst och tar sig tid för att förbättra förhållandet. Tro det eller ej, men förhållanden kräver faktiskt jobb…..

Rekommenderat är att båda parterna håller en dagbok eller journal över viktiga funktioner från övningarna. Det behöver inte vara mycket, bara kort om vad som har hänt innan och efter övningarna och vilket humör man var på innan och efter.

Övningarna kommer i 2 delar, så att ni inte blir för överväldigade av all information och saker att göra. Håll utkik efter del 2.

Nedanstående set av övningar fokuserar på karaktärsuppbyggande. Här utmanas par att anpassa sitt beteende till den andre, men inte till den grad att man behöver bli orolig för att förlorar sin identitet eller liknande.

Välj ut två aktiviteter per dag i två veckor från listan nedan och öva själva på er relations coaching. Välj två nya aktiviteter varje dag, det är viktigt att båda är överens om de aktiviteter ni väljer.

 1. Gör en gemensam kreativ aktivitet som ett konstverk, hantverk, uppfinning eller lös ett problem tillsammans.
 2. Lär er något helt nytt, något som båda tycker är antingen trevligt eller meningsfullt.
 3. Utforska något nytt. Kanske besöker ni en ny plats eller undersöker någon ny idé tillsammans.
 4. Behärska en ny färdighet eller en ny kunskap tillsammans.
 5. Granska en specifik fråga eller synvinkel ur flera olika perspektiv. Diskutera det sinsemellan och prova på flera olika och mera omfattande synpunkter.
 6. Presentera din synvinkel för din partner, och be denne dela med sig utav sin synvinkel. Diskutera det, hitta gemensamma aspekter från båda synvinklarna och fokusera de positiva aspekter.
 7. Försök att vara så ärliga som möjligt med varandra. Var och en utav er berättar något till den andre som är en del av en och som man inte är så stolt över, dvs. en svaghet. Helst en svaghet som den andra parten inte är medveten om. (Detta kan i början kännas väldigt exponerande, men det är viktigt att ni lär er att lita på varandra).
 8. Genomför ett viktigt ändamål tillsammans, i en situation där ni möter känslomässig blockering eller motstånd från någon annan.
 9. Handla med mod i situationer då ni möts av rädsla eller smärta, och stödja varandra. Ni har förmodligen olika områden som ni finner skrämmande eller smärtsamma.
 10. Upplev den energi och välmående när när ni har nått ett gemensamt mål eller när ni har en vision som ni båda håller med om.
 11. Ni båda skall utföra en god gärning för någon annan person.
 12. Visa kärlek och accepterande för varandra på ett nytt sätt, som ni tidigare inte har utforskat.
 13. Öppna upp mot er partners känslor och motiv. Fråga ofta hur han/hon de känner, tänker eller vad som motiver dem.
 14. Utför tillsammans en viktig handling för ert samhälle.
 15. Behandla varandra så som ni själva skulle vilja bli behandlade. Fråga varandra hur ni föredrar att bli behandlade i olika situationer.
 16. Organisera och utför en viktig gruppaktivitet tillsammans. (Med några andra personer som ni känner).
 17. Träna på att agera med självkontroll, det är mycket hälsosammare att lära sig att kontrollera sina känsloutbrott än att agera impulsivt i sådana situationer. Oftast så säger eller gör man i den stunden något som man senare ångrar, och många gånger är det svårt att ta tillbaka det som redan har skett. Var noga med att tänka i förväg.
 18. Träna på att förlåta någon annan som har gjort något felaktigt, eller träna på att förlåta varandra när någon utav er har reagerat felaktigt.
 19. Ni fattar ett gemensamt beslut som ni har svårt att vara överens om, och ni fokuserar på att säga något som ni senare skulle kunna ångra.
 20. Ni tränar på att reglera era känslomässiga reaktioner, och pratar öppet om dem istället.
 21. Träna på att dagligen visa aktiv uppskattning och tacksamhet för varandra för positiva och bra situationer som ni har skapat.
 22. Öva tillsammans på en själslig aktivitet, så som inre utforskning, meditation, känslomässig reglering.
 23. Hitta tillsammans något skämtsamt eller roligt och njut av att få ett gott skratt tillsammans. Det kan vara historier eller skämt.
 24. Förvänta er att bra saker kommer att ske och analysera tillsammans vad ni kan göra för att få det som är bra att ske.
 25. Lita på er intuition och agera efter den.

 

 

Dessa övningar kommer från boken ”Character Strengths” (Peterson & Seligman, 2004). Och vissa används även under relations coaching med mig.

No Comments

Post A Comment