fbpx

Mänskligt blomstrande? Vad står det för?

Mänskligt blomstrande? Vad står det för?

Konsten att leva väl

En ny hälso-modell, som har föreslagits delar upp det mänskliga  tillståndet i ”blomstrande” energi och kraftlöshet i livet. Det mentala tillståndet som har ”blomstrande” energi har värderats som en av de viktigaste karaktärsdragen i vår samtid som tillåter individer, organisationer och samhällen att utvecklas positivt samt kännetecknas med förhöjda nivåer av individuell kapacitet och prestanda, och emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande.

Intensivt intresse och forskning har riktats mot mental välmående och mot positiv psykisk hälsa, vilket är grundläggande för en sund och produktiv funktion, vilket anses vara springbrunnen för mänskligt ”blomstrande” och klassas som det optimala tillståndet för mänskligt välmående.

Mentalt ”blomstrande” skapas, när individen lyckas ansamla en större del av positiv effekt, såsom livsnöjdhet, konstruktiv optimism och positiv självkänsla, samtidigt så påverkas många fler egenskaper positivt, såsom lycka, livstillfredsställelse, mening och syfte, karaktär och dygd och nära sociala relationer. Alla dessa egenskaper kommer vi att jobba med i både Livs Coaching, Mindfulness & NLP.

Men hur kommer man dit?

Förmodligen håller du med om att en hälsosam och blommande växt kan sägas ”blomstra”, och att ett företag som går bra är ”blomstrande.” Men vad innebär det för en människa att blomstra?

Du kanske tänker på ekonomisk framgång som ”blomstrande”, eller så kanske du tänker på självutveckling och tillväxt som ”blomstrande”. Eller så är du övertygad om att en person ”blomstrar” när hen är glad och nöjd, eller när hen lär sig nya saker och tillämpar sina färdigheter på nya utmaningar.

Och alla dessa definitioner är rätt! Eller åtminstone delvis rätt.

Maximalt välmående

För att uppnå maximalt ”blomstrande” så måste personen uppleva en sund nivå för alla nödvändiga komponenter. Även om det inte finns något exakt recept för att skapa ”blomstrande”, har forskningen upptäckt flera faktorer som bidrar till den ”blomstrande” effekten. Några av faktorerna är medfödda egenskaper som vi inte kan påverkan, men många andra är helt inom vår kontroll! Och det finns ingen som helst anledning till att du inte ska expandera dessa egenskaper.

Forskning har upptäckt att nedanstående faktorer relaterar direkt till mänskligt ”blomstrande”

 • Hög samvetsgrannhet
 • Höga nivåer av extraversion
 • Låga nivåer av neurotism
 • Socialt medhåll
 • Positiva livsupplevelser
 • Hedoniskt välbefinnande
 • Eudaimoniskt välbefinnande

 

För att öka dina chanser att med mänskligt blomstrande, prova följande steg:
(och glöm inte att detta måste göras dagligen, för att det ska ha en effekt).

 1. Arbeta på att utöka och förbättra ditt sociala umgänge. Få nya vänner och fördjupa dina befintliga relationer med vänner, familj och romantiska partners.
 2. Åta dig att uppleva allt det goda i livet. Planera roliga, spännande, meningsfulla och uppfyllande händelser i ditt liv. Sätt mål för att nå milstolpar i livet som är viktiga för dig och njut av upplevelsen när du uppnår dessa milstolpar.
 3. Fokusera på att ha roligare! Planera möjligheter att helt enkelt njuta av livets nöjen en i taget. Planera en semester, gå ut på en trevlig middag eller boka en rolig aktivitet som du alltid har velat prova. Påminn dig själv att du behöver le mer, skratta mer och njuta av dig själv mer.
 4. Arbeta på din känsla av syfte och mening i livet. Bestäm vad det är du värdesätter mest och åta dig att konstant hålla dessa värden i fokus varje dag. Gör saker som känns uppfyllande och se till att du lever ett liv som är linje med dina värderingar.

 

No Comments

Post A Comment