fbpx

Vad kännetecknar kärlek?

Vad kännetecknar kärlek?

I dessa krisiga tider, då vi alla känner en oro och rädsla, vill jag gärna påminna oss alla om kärlek! Men för att förstå kärlek måste vi först veta vad det är och vad det inte är. Att förstå själva innebörden innebär först att du vet hur det får dig att känna dig; säker, nöjd och glad – och sedan hur du inte borde känna dig; svartsjuk, paranoid och rädd.

Vad är det som kännetecknar kärlek?

Det finns många oenigheter om känslans exakta betydelse, och själva ordet i sig kan betyda något helt annat för olika människor. Generellt så är kärlek en komplex uppsättning av känslor, beteenden och övertygelser förknippade med starka känslor av tillgivenhet, skyddande, värme och respekt.

Kärlek kan karaktäriseras på många olika sätt. Vilket typ tycker du att vi borde fokusera på just nu, och vad förknippar du tillgivenhet med? Skriv gärna ned vilken typ av kärlek du tycker fokus borde ligga på och även din kommentar varför du tycker att denna typ borde prioriteras just nu.

 

 • Benägenhet att prioritera en annans välbefinnande eller lycka över din egen
 • Extrema känslor av anknytning, tillgivenhet och behov
 • Laddade, plötsliga känslor av attraktion och respekt
 • En flyktig känsla av omsorg, tillgivenhet eller liknande
 • Ett val att förbinda sig att hjälpa, respektera och ta hand om en annan
 • En kombination av ovanstående känslor

Men som med allting annat så finns det två sidor av allting. Och kärlek kan vara både positiv och negativ. Varav den positiva sidan bygger på dygd, välvilja, medkänsla och tillgivenhet och var den negativa sidan representerar moralisk brist,själviskhet och egoism.

Vilken sida väljer du?

Kärlek kan komma naturligt för några av oss, men för de flesta av oss är det ett koncept som kräver lärdom. För att kunna älska krävs först att veta vad kärlek faktiskt är och dessutom ha förståelse och tålamod för att kunna se det. Jag refererar till ett citat från Marge Piercy “Livet är den första gåvan, kärleken är den andra och förståelse den tredje”. Känslan som är kärlek är vår allra mest väsentliga förmåga, och ändå så underskattar vi den i väldigt hög grad. Men som alla dynamiska förmågor, så som språk, rörelse, kreativitet, måste vår förmåga av kärlek behärskas och kultiveras. Istället för att bra passivt observeras. Trots att vi är medvetna om att inlärning inger ytterligare kunskap och tillämpar excellens, förblir vi naiva när det gäller inövning av kärlek. Och som önsketänkare utgår vi från att vi föddes med en fulländad expertis när det gäller kärlek……

Tror vi verkligen att vi är helt fullärda när det gäller kärlek?

Du kanske tycker att kärlek är någonting som du bara har och inte behöver lära dig. Sun Myung Moon, en koreansk religiös representant, sa att; ”människor vet vad kärlek är och behöver inte lära sig det. Människor lär sig inte hur mötet mellan två främlingar omvandlas och blir relationen mellan en man och en kvinna, och än mindre hur en familj skapas ur ett sådant förhållande. Kärlek lärs inte in och behöver heller inte läras ut genom skola. Det behövs heller ingen forskning för för att bevisa hur kärleken fungerar. Det har aldrig funnits några skolor där kärlek lärs ut, och det kommer aldrig att finnas skolor där kärlek lärs ut i framtiden. ”

Jag vet inte vad ni tycker men jag tycker inte att det stämmer och kan inte hålla med. Det finns en skillnad mellan tillgivenhet och kärlek. Utan kärlek så skulle det inte finnas medkänsla och vänlighet mellan oss människor, och allting skulle leda till konflikt och kaos. Och det är just i sådana stunder som vi måste påminna oss om innebörden av kärlek, och hur vi kan vara där för varandra. Trots allt, så lär vi oss kärlek genom att ge och ta. Genom att observera och ha förståelse för andra. Genom hjälpsamma gester och vänlighet. Genom att erbjuda vår hjälp och medkänsla till andra.

Enligt antika grekiska filosofer så finns det 5 typer av kärlek
 1. Den första är storgi/storge som innebär en naturlig och instinktiv kärlek. Ett omfattande känslotillstånd så som mellan föräldrar och barn och inom en familj. Men även ett känslotillstånd mellan mycket vänner och till och med tillgivenhet som finns mellan husdjur och husse/matte.. Dvs. den typ av kärlek som bygger på varsamhet med och mot de som står dig närmast.
 2. Den andra är philia, en typ av kärlek som du bygger upp med människor som du lär känna. Det innebär att du ska ha en tillräckligt bra relation med någon, det kan vara en vän, en bekant, en kollega m.m. Men förutom att du ska ha en bra kontakt med personen i sig så ska du även ha äkta tillgivenhet för att det ska klassas som philia. Dessutom så är det alltid en platonisk typ av kärlek.
 3. Den tredje är eros, som relaterar till romantik. Och det är kanske denna typ av kärlek vi idag mest relaterar till när vi tänker på kärlek. En stark känsla eller attraktion mot en annan person, och det beteende vi underhåller under de stunder då vi vill uttrycka våra känslor för att få den andra att se oss.
 4. Den fjärde typen av kärlek är xenia. Vilket innebär tillgivenhet mot en främmande eller besökare och gästfrihet mot dem.
 5. Den femte typen är agapi/agape. Den absolut högsta strukturen av kärlek och tillgivenhet. Den rymmer en allomfattande, ovillkorlig kärlek som överskrider alla gränser. Och kvarstår oavsett omständighet, vilket även innebär att agape sträcker sig längre än bara känslorna mot sökandet gentemot det bästa för andra.

Med allt detta sagt, nästa gång du är arg eller upprörd på någon. Försök att få fram din kärlek istället för vrede. Hjälp dina medmänniskor genom att erbjuda din kärlek och hjälp dem genom att ta in den kärlek du erbjuder och på så sätt kunna föra den vidare till andra. På detta sätt så vet du att du har gjort allting du har kunnat för att bistå din medmänniska och genom det har det i sig fått cirkeln i rullning. Om vi alla försöker ge på det bästa sättet som vi kan på, då kommer denna cirkel att få enorm kraft. Och vem vet vad det slutliga resultatet kan bli.

/Hoppas verkligen att ni får något ut av denna text. Dela gärna med er om ni har några frågor eller funderingar.

 

Andri Gerou

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.