fbpx

Vikten av barns välmående

Vikten av barns välmående

Barns välmående baserar sig på känslomässig förståelse och emotionell medvetenhet. Men barns främre hjärnlob är ännu inte fullt utvecklad och barn har inte samma förmåga som oss vuxna att tänka logiskt. Vilket innebär att barn uppfattar sin omgivning enbart känslomässigt. När känslorna väller över kan människor säga och göra säker som man normalt inte skulle ha gjort. Och barn befinner sig i detta känslotillstånd hela tiden. Utan att veta vad som är rätt eller fel.

Ett barn kan inte på egen hand förstå vare sig sina egna eller andras känslor, och behöver rätt vägledning i detta känslomässiga tumult. För att ta hand om våra barns välmående måste vi föräldrar hjälpa dem att förstå sina känslor genom att klä dem i ord. Barn måste lära sig att förstå vad det är som de känner och varför. Vi får inte dra slutsatsen att barn kommer att förstå vad det är de upplever eller anledningen till att det upplever det. Genom att lära sig att namnge och identifiera sina känslor kommer ditt barn att få en djupare insikt om sig själv och i och med det ett bättre liv.

Emotionell utveckling

Barns känslomässiga utveckling är avgörande för ett barns välmående och deras framtida uppnående av sina fulla potential. Känslomässigt allmänbefinnande är hela grunden för ett barns välmående och lärande. Känslomässigt välbefinnande är lika med barns rätta utvecklingsförmåga. Genom att inneha ett bra inre välbefinnande så lär sig barnet att uppleva, uttrycka och reglera sina känslor rätt. Dessutom så lär de sig även att skapa nära relationer med andra, vilket främjar framtida förhållanden.

Genom rätt emotionell utveckling och rätt emotionell miljö formas barns självkänsla och självständighet. De får en positiv inställning till lärande och nya situationer. Och de utvecklar empati och tillgivenhet mot sig själv och andra. Allt detta leder till barns välmående och att dessa barn bättre kommer att kunna hantera stora förändringar i framtiden, som t.ex. skolstart eller en flytt.

Barn som lär sig att förstå och reglera sina känslor får ett positivt perspektiv på livets upp-och nedgångar. Och blir på så sätt bättre utrustande mentalt, produktivt, kreativt och socialt. Genom att kunna hantera sina känslor bli de automatiskt starkare och säkrare i sig själva. Vilket gör att de inte upplever svårigheter i tillvaron som permanenta hinder.

Emotionell medvetenhet

Vi vill alla se våra barn utvecklas och göra personliga framsteg. Genom att ha rätt kompetenser och möjligheter. Men personlig utveckling handlar också om hur man mår när man gör saker. Och eftersom det finns ett samspel mellan hur barn känner och vad de gör, får vi inte förbise deras emotionella behov när vi fokuserar på barns välmående.

En av de bästa färdigheterna du kan lära ditt barn är känslomässig medvetenhet. Som kommer att hjälpa hen att tidigt reflektera över sina känslor, namnge dem och hantera dem ordentligt. Detta kommer att leda till ditt barns välmående, lycka och glädje, bättre resultat i skolan och varaktiga vänskap.

Att hjälpa ditt barn att utveckla känslomässig medvetenhet är en av de största gåvorna du kan ge hen. Denna medvetenhet hjälper ditt barn att förstå och hantera sina känslor på ett konstruktivt sätt. Vilket göra att hen kan utvecklas till en självmedveten och känslomässigt stabil vuxen människa.

Nedan finner du några enkla tips för hur du kan stödja ditt barns välbefinnande, emotionella och mentala.

 

  1. Var känslomässigt uppmärksam

Var lyhörd på ditt barns reaktioner och beteenden. Genom att vara medveten om hur ditt barn uppfattar olika situationer är du i stånd att hjälpa hen om och när det behövs. Samtidigt så kommer ditt barn att känna av att du har rätt förståelse för vad hen känslomässigt genomgår. Och detta i sig gör att ditt barn upplever att hen kan ha tillit till dig och vågar då öppna upp känslomässigt.

  1. Hjälp ditt barn att förstå sina känslor

Känslor får inte förbli ignoreras eller sopas bort. Det är viktigt att du hjälper ditt barn att märka och namngett sina känslor. Genom att sätta ord på vad man känner får man en större förståelse för vad man upplever. Samtidigt som denna upplevelse sparas som en referenspunkt nästa gång samma känsla dyker upp.

Bara genom att bli medvetna att vad de känner har ett namn hjälper dem att hantera vad de går igenom och känner.

  1. Utforska orsaken till känsloutlopp

Hjälp ditt barn att komma i kontakt med de underliggande orsakerna för de känslor som hen upplever. Som t.ex. rädsla, skuld, förlägenhet, osäkerhet, svartsjuka, avsky, sorg eller frustration. Självklart kan ni även fokusera på orsakerna även till positiva känslor. Det är viktigt för alla människor att erkänna negativa känslor för sig själva för att vidga sin självmedvetenhet. Det är väldigt svårt till en början att komma i kontakt med negativa känslor och ännu svårare att sätta ord på dem. Så var beredd att hjälpa till med förslag när det behövs.

  1. Välkomna negativa känslor

Emotionellt välmående fungerar inte om vi inte kommer i kontakt med ALLA våra känslor, både bra och dåliga. Negativa känslor är väldigt viktiga att förstå och hantera på rätt sätt. Genom att validera alla känslor, även de negativa, hjälper du ditt barn att förstå att varje känsla har en specifik roll att spela och att alla känslor därför är värda att uttrycka. Genom att de lär sig att bekräfta vad de känner utvecklar det en högre självförståelse och per automatik självkänsla

  1. Var öppen för kommunicering

Genom att prata om känslor lär vi oss lättare att hantera dem. Så var öppen för att kommunicera med ditt barn så ofta som möjligt. Lyssna noga på vad hen har att säga och erbjud stöd när det behövs. Dela även dina egna upplevelser och känslor, detta hjälper ditt barn att förstå att det är ok att prata om känslor. Viktigt är att inte pressa denna kommunikation. Den ska komma i den takt som barnet är bekvämt med. Också viktigt att komma ihåg att det ok att ditt barn ventilerar sina känslor, som gråt eller tystnad. Det är ett första steg i att komma underfund med vad man känner.

  1. Känn med ditt barn

Att känna med ditt barn är en stor gåva när du utvecklar ditt barns emotionella välmående. Empati är ett grundläggande mänskligt behov. Empati innebär inte att du måste hålla med ditt barn, utan det handlar om att du kan se saker ur hens perspektiv. Ditt barn är en egen individ och har rätt till sina egna åsikter, och du måste uppmuntra deras synsätt och livsperspektiv.

Det betyder självklart inte att du tillåter ditt barn att göra allt det känner för, gränser skall alltid finnas. Det handlar främst om att du validerar hens individualitet som människa.

No Comments

Post A Comment