fbpx

Blyghet – Vad gör jag om mitt barn är för blygt

Blyghet – Vad gör jag om mitt barn är för blygt

Ett stort antal barn är lider av blyghet skygghet. Dessa barn är pratglada och självsäkra när de är hemma men när de befinner sig i sociala situationer med andra barn är de oftast fastlimmade vid föräldrarnas sida. De flesta barn kan känna osäkerhet och blyghet då och då men det finns barn som är väldigt begränsade av sin blyghet.

Anledningar till blyghet

Blyghet är oftast en personlig egenskap och inte något fel. Men det finns även andra orsaker som bidrar till barns skygghet.

 1. Inlärt beteende – barn lär sig från sina föräldrar, och en förälder är blyg och tillbakadragen så är det mycket troligt att barnet ”lär” sig blyghet genom att imitera sin förebild, mamman eller pappan
 2. Familjerelationer – om ett barn inte ett säkert anknytningsmönster till sina föräldrar eller har varit med om osammanhängande vårdgivande. Kan de utveckla oro och ett skyggt beteende. Och om vårdgivandet har varit överbeskyddande kan även det resultera i oro och rädsla för nya situationer.
 3. Social interaktion – om ett barn under det första året inte har varit med om någon social interaktion med andra barn. Så har det barnet inte lyckats utveckla sina första sociala färdigheter, vilket gör det svårare för dessa barn att samspela med obekanta barn.
 4. Föräldrars krav – vid för höga krav och hård kritik hemifrån kan dessa barn tendera att bli skygga och blyga.
 5. Personlighetsdrag – vissa barn har högre krav på sig själva än andra. Om de för många gånger har upplevt att de inte är tillräckligt bra och börjar tro på att de är benägna att misslyckas. Så kommer de automatiskt att ha en lägre ton och självsäkerhet, som lätt går över till blyghet.
Din roll som förälder

Det positiva är att du som förälder kan hjälpa ditt barn att överkomma blyghet. Som förälder vill du självfallet hjälpa ditt barn att komma över sin blyghet och skygghet på bästa sätt. Ingen vill att ens barn berövas chansen att utveckla hälsosamma sociala färdigheter som resulterar i få vänner. Inte heller vill man som förälder att ens barn inte tar alla chanser som finns tillgängliga i livet, och blir utan. Och självklart så vill man inte som förälder att en barn ska känna sig ensamt och oväsentlig, som utvecklar en osäkerhet i sig självt. Inte heller vill man att ens barn inte ska våga ta chanser i livet och återigen blir utan.

Positivt att vara blyg

Men det är inte alltid dåligt att vara blyg, det beror helt och hållet på hur det det hanteras. Blyga människor är oftast uppmärksamma lyssnare, vilket kan hjälpa barnet att avancera i skolan. Och eftersom de oftast drar sig undran stora och stökiga umgängen råkar de oftast ut för mycket mindre problem än andra barn eller tonåringar. Dessa barn har lättare för att utveckla individuella intressen med större dedikation. Dessutom så tillbringar de så mycket tid med sig själv att de automatisk söker efter sätt att förbättra sig på.

Ond cirkel

Det du som förälder måste vara uppmärksam över är hur barnets blyghet utvecklas och avancerar. Barn som drar sig undran sociala kontakter som små kan få det ännu svårare att anknyta till andra senare i livet. Det blyga beteendet gör dem mera självkritiska och själv- dömande, vilket resulterar i att det får det svårare och svårare att bryta det skygga mönstret. Med tiden påverkas självförtroendet och självkänslan på ett negativt sätt, och barnet fastnar i en ond cirkel. Ju mera osäkert ett barn är desto mindre kommer det att våga att söka kontakt med andra.

Vad kan du som förälder göra för att hjälpa ditt barn

Det fungerar inte att bara säga till sitt barn att det nu ska ut och leka med de andra barnen. Ett barn som är blygt håller sig till sig själv, inte för att det vill utan för att det inte kan komma över sin obehagskänsla. Tyvärr så upplever de andra barnen detta beteende som att de inte vill vara vänner,vilket gör att de automatiskt blir ogillade. Utan att ens ha kommit i någon kontakt ännu. Du kan alltså inte kräva av ditt barn att gå ut dit och leka. Det avvisande som barnet upplever kommer inte att höja ditt barns förtroende, snarare tvärtom.

Ditt barn behöver öva på hur det ska bli säkrare omkring andra barn. Nedan finner du 7 tips på hur du kan börja.

 1. Öva olika roller med ditt barn. Lär barnet att uttrycka sig med en klar och stadig röst. Lär barnet att hålla ögonkontakt med personer det interagerar med. Lär ditt barn några ”inkörnings” fraser som kan underlätta de första kontakterna.
 2. Fokusera på kontakt med få barn, helst bara ett till en början. Din barn kommer att få det lättare att öppna upp om det bara är ett barn i rummet. När det fungerar väl med ett barn kan du utöka till 2 barn och sedan 3 osv.
 3. Hjälp ditt barn genom att uppmuntra att ni pratar om rädsla. Få ditt barn att öppna upp sig och klä i ord vad det är som är så skrämmande i situationer med andra barn. Lyssna tålmodigt och empatiskt och hjälp ditt barn att känna att det är ok att vara blyg. Alla är vi ibland blyga och osäkra.
 4. Blygt beteende är ofta rotat i negativa tankemönster, som begränsar barnets beteende. ”tänk om jag gör något fel”, ”de andra tycker inte om mig”, ”jag är sämre än de andra” osv. Jobba med ditt barn att ändra sina tankemönster till positiva. Hjälp barnet att hitta positiva stunder i varje situation. Detta kommer att ta tid, var förberedd på det. Barnet kan även ibland bli väldigt frustrerat, speciellt i början när det känner att det inte klarar av att tänka positivt. Men ge inte upp, förr eller senare så kommer det att släppa!
 5. Hjälp ditt barn att öppet uttrycka all den kreativitet och fantasi som är fast internt. Uppmuntra ditt barn att lägga fram idéer och förslag som du eller hela familjen sedan kan följa. Det kan vara allt möjligt, ge ditt barn pushen som det behöver för att börja ta för sig och känna sig viktigare.
 6. Var inte rädd för nya platser och situationer. Förändring hjälper ett barn att utveckla sina egna färdigheter snabbare. Sök till en början efter små förändringar, och öka sedan gradvis. Agera alltid positivt till allting som är nytt, och hjälp ditt barn att hitta något positivt (helst flera) i varje ny situation. Prata om det öppet med varandra, och jämför situation till situation eller plats till plats.
 7. Prata öppet med ditt barn om andra människors tankar och beteenden. Få ditt barn att sakta med säkert börja uppskatta varför någon beter sig som de gör. Detta är ett tankesätt som inte ens vuxna använder. Detta kommer bara att hjälpa ditt barn att lättare kunna bedöma andra människor och situationer i framtiden. Vilket kommer att hjälpa ditt barn att utveckla en större säkerhet i sig själv och vara bättre förberedd för framtida interaktioner med andra.

 

Hoppas att dessa tips ger dig en första handräckning i hur du kan hjälpa ditt barn att komma över sin blyghet.

Andri Gerou

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.