fbpx

Mindfulness

Vad är mindfulness?

Vad är egentligen medveten närvaro och hur gör man är det många som undrar över.

Mindfulness är olika typer av övningar där man fokusera sin uppmärksamhet på sina tankar, känslor eller sin omgivning.

Mindfulness0%

NLP0%

Livs Coaching0%

Det ända du faktiskt kan påverka och ändra är nuet -utöva medveten närvaro

Via olika mindfulness övningar kan du komma i kontakt med en medveten närvaro och på så sätt komma ifån din ”autopilot”, dvs dina automatiska reaktioner på saker och situationer som händer dig, och istället lära dig att bli medveten och styra dina tankar och känslor i den riktning som du själv väljer

Därutöver, när du övar medvetenhet fokuserar dina tankar in på det du känner i det nuvarande ögonblicket snarare än att upprepa tankar från det förflutna eller föreställningar om framtiden.

I den värld vi lever i idag är vi väldigt påverkade utav stress, vilket gör att vi inte kan se eller uppskatta nuet och allting som vi faktiskt har.

Vilket innebär att du måste satsa extra mycket på att bygga upp ett sunt sinne, vilket per automatik ger dig ett sunt och balanserat liv.

mindfulness

Varför öva medveten närvaro?

När vi blir mer närvarande i våra liv och i våra förhållanden till andra hjälper det oss att fatta bättre beslut, hantera våra känslor lättare och engagerar oss mer i livet.

midfulness goals

Hur gör man då?

Mindfulness är simpla meditations övningar där du fokuserar på nuet, känslor och upplevelser som händer dig just i stunden. Helt enkelt att uppmärksamma allt du upplever, i stunden när du upplever det!

111

personer har redan bokat mindfulness