fbpx

Rådgivning – Hur du kan hjälpa ditt barn att bli motiverad i skolan

Rådgivning – Hur du kan hjälpa ditt barn att bli motiverad i skolan

Om ditt barn kämpar i skolan och inte verkar vara motiverad att göra en ansträngning, är det bra att du utforskar så att det inte finns något hinder i vägen. Som t. ex. inlärningsproblem, sociala utmaningar, uppmärksamhet eller känslomässiga problem. Du kan få hjälp med familje-rådgivning.

Men långt ifrån alla barn som kämpar i skolan – har ett diagnostiskt problem. Och det finns ett antal saker du som föräldrar kan göra för att motivera ditt barn att kämpa hårdare.

Som förälder är du ditt barns första och viktigaste lärare. När föräldrar är involverade i sina barns skolarbeten, presterar barnen bättre och får en säkrare känsla av att gå till skolan. Många studier visar att föräldrarnas engagemang är viktigare för barnens skolframgång än föräldrarnas utbildningsnivå.

Det finns många sätt du som förälder kan stödja ditt barns lärande  under hela skolåret. Här är några tips som hjälper dig på traven! Känner du att du behöver ytterligare hjälp så kan vi på Euzin Livscoaching hjälpa dig med rådgivning.

Både motivationscoaching och mindfulness kan främja; självkänsla, koncentrationsförmåga, kunskap i att skapa och uppnå mål och mycket annat.

 

  1. Var delaktig

Som förälder är din närvaro i ditt barns skolgång avgörande för hans vilja att arbeta. Gör läxor tillsammans var tillgänglig för att svara på frågor. Gör det till en vana att fråga om vad de har lärt sig i skolan under dagen.  Genom att visa ditt intresse för ditt barns skolgång visar du att skolan kan vara rolig och spännande. Men kom ihåg en konversation är alltid bättre än ett förhör, dela med dig av detaljer från din vardag.

Äldre barn kan behöva mera utrymme, glöm inte det. Om du hänger över ditt barn konstant över läxa-arbeten, så kan de istället utveckla ett motstånd och bli mindre motiverade att kämpa på.

  1. Belöning

Det kan vara så att du känner dig osäker över att belöna ditt barn för bra arbete, och visst kan det gå över styr. Men det finns sätt att använda yttre motivation som så småningom kommer att integreras av ditt barn. All fysisk kontakt är några exempel, kramar, strykningar, pussar, ”high fives” och liknande. “Då börjar de prestera mera eftersom det känns bra, och det är den känsla barnet kommer att sträva efter därefter.

  1. Uppmuntra insatser istället för utfall

Det du vill få fram är att du värderar hårt arbete. Genom att berömma ditt barn för att kämpa vidare när saker blir svåra eller att prova saker han inte är säkrer på att han är bra på, hjälper honom att utveckla tillfredsställelsen när han väl lyckas. Beröm alltid för bra betyg och bedömning,  och på så sätt hjälper du ditt barn förstå att det egentligen inte var så svårt.

  1. Lär dem förstå att motgångar inte är dåligt

Ingen kan få högsta omdöme på varje test eller skoluppdrag. Även om det är bra med uppmuntra och det är hälsosamt att driva dem att göra sitt bästa, så vet du att motgångar är en del av livet. Och det kanske är så att det enda sättet ditt barn kommer att lära sig att förbereda för skolan på rätt sätt, är genom att förstå vad som händer när han inte var förbered.

  1. Alliera dig med läraren

En till viktig sak du kan göra för ditt barn är att samarbeta med hans lärare. Läraren kan ha ytterligare åsikter om hur du kan motivera ditt barn eller vad han kanske kämpar med i skolan. På samma sätt kan du dela med dig alla strategier eller information som du har. Se om skolan eventuellt erbjuder rådgivning.

  1. Lär ditt barn organisatoriska färdigheter

När barn är organiserade kan de hålla sig fokuserade istället för att spendera tid på att leta efter saker och få sidled. Håll det på en grundnivå, det räcker med att ha en läxa-eller uppdragsbok.  Men ha en kommunikation med ditt barn om att hålla skolskrivbordet i ordning. Lär även ditt barn hur man använder en kalender eller personlig planerare för att hålla sig organiserad. Och det är väldigt bra att du lär ditt barn hur man gör en uppgiftslista för att hjälpa till att prioritera vad som skall göras.

  1. Lär ditt barn studiefärdigheter

Att plugga inför ett test kan vara skrämmande. Att hjälpa ditt barn med studiefärdigheter tidigt kommer att ge honom goda inlärningsvanor hela livet.
Se till att veta när ett test är schemalagt så att du kan hjälpa ditt barn att studera i förväg istället för bara kvällen innan.  Lär ditt barn hur man delar upp övergripande uppgifter i mindre, hanterbara delar så att förberedelserna för ett test inte blir för överväldigande. Glöm inte att det är viktigt att ta en paus, eftersom det hjälper dem att bearbeta och komma ihåg information.
Om du känner att plugga inför test blir en källa till stress för ditt barn, diskutera situationen då med en familjerådgivare. Det finns många olika verktyg som kan hjälpa till att hantera stress.

  1. Hjälp ditt barn se helhetsbilden

För äldre barn som har utvecklat en förståelse för försenat välbehag kan enkla påminnelser om långsiktiga mål hjälpa till att driva på dem extra. Att koppla skolgången till personliga långsiktiga mål gör att skolarbetet blir mer personligt uppfyllande. Hjälp ditt barn att komma fram till en framtidsbild som är tillfredsställande, det behöver inte vara något stor eller långt i framtiden. Dock är det viktigt att det är en bild som barnet kan och vill relatera till.

  1. Ta till utomstående hjälp

Det är fullt normalt att det byggs upp spänning i ert förhållande med tiden. Ett sätt att lätta på den spänningen är att vända sig till studybuddy, som kan hjälpa till med skolarbetet.

Det faktum att det ofta är en person som är närmare ditt barns ålder gör det mer troligt att han kommer att lyssnar på vad de har att säga.

 


 

Familjeförhållanden är väldigt ofta ansvariga för livets största konflikter. De är ofta komplicerade och kan förefinnas väldigt länge. För många är det den ständiga poolen av olösta argument och gräl som lämnar konstanta känslor av missnöje och bitterhet. Det är inte lätt att själv försöka lösa många års problem och osämja. Du kan få hjälp att arbeta igenom allt detta, en hoppfull åtgärd – som kallas familje-rådgivning.

 

No Comments

Post A Comment