fbpx

Mindfulness – Känner du dig utmattad och ineffektiv som förälder?

Mindfulness – Känner du dig utmattad och ineffektiv som förälder?

Du har säkert hört talas om mindfulness, men vad är det egentligen?

Det är förmågan att vara medveten om vad som händer med dina tankar under varje ögonblick, utan att du dras med av dessa intryck. Mindfulness hjälper dig att öka din förmåga att reglera dina känslor, minska stress och ångest som leder till depression.

Tänk dig hur otroligt användbart detta kan vara i ditt dagliga liv. Istället för att blint reagera på en situation, kan du istället välja att svara lugnt och sansat. På detta sätt slipper du hamna i situationer då du ångrar det du har sagt eller gjort. Föreställ dig, nästa gång någon provocerar dig i trafiken, eller nästa gång du råkar slå sönder något du gillar. Istället för att bara överreagera och samtidigt förstöra din dag, kan du istället behålla lugnet, och inte tillåta vredes känslorna eller besvikelsen att smyga sig på dig. Denna praxis leder till ökad hälsa och tillfredsställelse, eftersom du slipper den utmattande känslomässiga berg-o dalbanan.

Fördelarna med mindfulness för barn

Och precis som för vuxna är mindfulness väldigt hjälpsamt för barn. Dessa typer av övningar utvecklar hela hjärnan och hjälper barn att förstå sina egna känslor och så småningom även andras känslor. Detta i sig minskar risken för framtida hälsoproblem som ångest och depression. Genom daglig övning börjar ditt barn uppmärksamma positiva effekter och utvecklar på så sätt en känsla av optimism, tacksamhet och tillfredsställelse.

När barn börjar komma in i ungdomstiden, och deras liv blir mera forcerade och krävande, har de det väldigt svårt att känna in sina egna tankar och känslor. Ungdomar genomgå en konstant ökad stressnivå, vilket gör de primitiva delarna av hjärnan (amygdala) överaktiva. Den prefrontala hjärnbarken, som tillåter oss att pausa innan vi reagerar och resonera rätt innan vi agerar, är helt och hållet ”off”. I och med att den delen av hjärnan inte är aktiv, så avtar även förmågan att visa empati och medkänsla för andra.

Via mindfulness övningar lugnas den primitiva hjärnan, och i och med det även fly-och kamp responsen. Den centrala prefrontala delen av hjärnan aktiveras och på så sätt så triggas det logiska tänkandet och vi kan isolera blottade reaktioner.  Mindfulness utvecklar hela hjärnan och hjälper barn att komma i kontakt med sina känslor och sig själva.

Det bästa av allt är, att öva mindfulness är en av de enklaste sakerna du kan göra. Se på det som ett träningspass för hjärnan. Om du som förälder medvetet delar dessa aktiviteter med dina barn, kan det innebära mycket för att förbättra bandet mellan dig och dina barn. Det är ett bra praxis att öva mindfulness tillsammans som familj för att stärka relationerna men även för att främja den positiva hemmamiljön.

 

Här är får du några enkla tips på hur du kan påbörja mindfulness:

 

  1. Se till att få in övningarna i din daglig rutin, så att den tiden kan integreras i er vanliga vardag.
  2. Förbered tillsammans en speciell miljö som ni kommer att använda under övningstiden. Ni kan använda ljus, speciella kuddar, dämpande ringklockor m.m.
  3. Första övningen har att göra med medvetenhet på våra egna kroppar och vår kontroll över kroppen. Börja med att förklara för barnen att de måste försöka inta sina medvetna kroppar. Dvs. sitta helt stilla med raka ryggar och stängda ögon. Och bara det i sig kan komma att visa sig vara en utmaning. Gå inte vidare med nedanstående övningar, förrän barnen har lyckats med att inta sina medvetna kroppar och hålla dem. Du kan börja med 3-5 minuter per pass och om det går bra kan du sedan öka tiden till 10-15 minuter.
  4. Andra övningen hjälper till att stärka medvetandet om de ljud som vi har omkring oss eller inom oss. Hur mycket av dessa ljud kan vi egentligen höra? Förklara att dagens medvetna övning går ut på att lyssna mycket noggrant, under hela övningen. Se vad ni kan uppmärksamma under övningens gång och dela med er av alla de ljud som ni lyckades uppfatta. Det kan vara ljud utifrån, ljud inifrån huset, ljud inom er själva. Du kan även använda en ringklocka med ett långvarigt ljud för att öva upp lyssnandet.
  5. Tredje övningen hjälper till att uppmärksamma andetagen. Vi andas konstant och det är ingenting vi egentligen behöver lära oss, kanske du tycker. Men faktum är vi sällan ens märker att vi andas, och ännu mera sällan hur vi andas. Det är en skillnad på ytliga och djupa andetag. Vid ytliga andetag drar du bara in luften i den övre delen av bröstkorgen och du får in minimalt syre i dina lungor. Eftersom din kropp inte får tillräckligt med syre förknippas ytliga andetag ofta med diverse hälsotillstånd, så som stress, astma, hyperventilation mm. Djupa andetag innebär att du drar in syre djupt ner i magen först, och sedan vidare till hela bröstkorgen. På så sätt så får din kropp tillräckligt med syre för att kunna fungera väl och hjälper dig även att hålla dig lugn.Börja med att bara andas normalt som ni andas vanligtvis. Fortsätt andas så med stängda ögon. Känn bara hur det känns att andas in-och ut. Uppmärksamma varje andetag. Fortsätt så i några minuter.
  6. Fjärde övningen gör er medvetna om er djupa andning. Lyft på ena armen och lägg handen på magen. Testa med att andas in små snabba andetag för att de hur det känns och hur magen rör sig. Testa sen med att andas djupa andetag så djup i magen som möjligt, känn efter hur det känns och hur magen nu rör sig.
  7. Mindfulness använder sig mycket av ordet anchor=ankare. Vilket står för en hållpunkt. Det är viktigt att utveckla en hållpunkt som kan hålla våra tankar i schack. Ni kan diskutera vad som skulle hända om en båt inte hade ett ankare. Och dra en parallell med våra tankar. Om vi inte har en hållpunkt för våra tankar, så kommer de att dra iväg i alla möjliga riktningar. När våra tankar drar iväg så där, så tappar vi vårt fokus på det vi gör. Och det kan komma att ta oss väldigt lång tid att slutföra det som vi har påbörjat. Eller så kanske vi inte alls slutför det vi har påbörjat, eftersom vi helt tappade fokus. Mindfulness hjälper oss att ta tillbaka våra tankar till det vi gör här och nu, dvs nutiden. Och andning kan agera som en sådan hållpunkt. Om du märker att dina barn har svårt att relatera till andningen som ett ankare så kan du alltid försöka med att få dem att visualisera en blomma, ett flygplan eller något annat som de håller som hållpunkt. Och varje gång de märker att tankarna håller på att dra iväg, så skall de återgå till sin hållpunkt (dvs. tänka på andningen, blomman eller flygplanet).

Barns naturliga utvecklingsprocess

Det finns många fördelar med mindfulness. Barn och ungdomar genomgår viktiga utvecklingsstadier vilka skapar grunden för dras framtida lycka och hälsa.

Kognitiva fördelar – Exekutiva funktioner är en samling av mentala färdigheter som utgör förmågan att uppmärksamma, växla fokus, planera, organisera och komma ihåg detaljer.

Sociala färdigheter – Skickligheten att kunna samspela och kommunicera med andra. Brist eller överskott i socialt beteende kan komma att påverka inlärning och förståelse i klassrummet. Och även tillföra konflikter och svårigheter i umgängeslivet.

Emotionella färdigheter – Känslomässig hälsa, som är en positiv känsla av välbefinnande, är en viktig del av barns och ungdomars utveckling. Emotionella problem som ångest, stress och depression påverkar självkänslan och hur sociala interaktioner hanteras.

 

Mindfulness övningar underlättar förmågan att hantera stress och leder till djupare välbefinnande och starkare självtillit.

 

No Comments

Post A Comment