fbpx

Vems fel är det när en relation inte fungerar?

Vems fel är det när en relation inte fungerar?

Om din relation inte fungerar och håller på att ta slut, är det troligt att du har funderat över på vems fel det är att det tog slut.

Var det ditt fel eller den andra personens? Beskyller du dig själv för att inte ha gjort mera, att du inte lyckades hålla ihop förhållandet. Eller beskyller du din partner för att inte ha gjort tillräckligt, och inte har kämpat tillräckligt för att få det att lyckas.

I en relation skiljer sig en persons upplevelse enormt från den andras. Och det är alltid lättare att skylla på den andra personen när en relation inte fungerar. Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man har gjort fel, och då är det självklara alternativet att skylla på den andra personen. Men sanningen är den att båda oftast bar skulden till att det tog slut.

Det är inte mitt fel att vår relation inte fungerar

Det ultimata vore självfallet om vi kunde lära oss av våra misstag Om vi kunde reflektera över vad som har gått snett, och vad vår egen roll i situationen har varit. Och självklart kunna medge för oss själva om vi har gjort fel, för att sedan nå ut till vår partner och be om ursäkt och prata om det som hänt.

Tyvärr, så händer detta ytterst sällan. Det som troligen står i vägen är att en person, antingen du eller din partner, upplevde det som hände kränkande till en högre grad. Och den sårade känslan resulterar i att personen i fråga poserar som väldigt stolt och okuvlig. När i själva verket känslan som upplevs är orättvisa mot sin egen persona. Det är då helt naturligt att personen väljer att fokusera på att försvara sin egen sårbarhet istället för att kommunicera med sin partner hur situationen personligen upplevdes. Problemet är att när sådan attityd dirigeras mot oss, tar vi automatiskt en defensiv inställning och är själva snabba på att kasta ur oss anklagelser så som ”du försöker inte ens”, ”du exploderar över ingenting”, du bryr dig inte”.

Dessa typer av utbrott har dock en kontra effekt. Det känns aldrig bra när man bli beskylld, speciellt inte när man redan genomgår ett känslomässigt tumult. Naturligtvis så kommer din partner att attackera tillbaka. ”Du märker inte hur mycket jag gör”, ”jag försöker mera än vad du gör”, ”du uppskattar ingenting”. Diskussionen snurrar runt och runt, och båda parterna känner sig ouppskattade och frustrerade.

Var ligger det största problemet

Skuld får oss att kännas oss utblottade och ensamma, samtidigt som den väcker känslan av att vi på något sätt inte är tillräckligt bra. Tyvärr är det alltför lätt att fastna i förebråelser och klander, varav förhållandet leder till att båda parterna jobbar på sitt individuella försvar. Istället för att jobba på att hålla samman och komma varandra närmare.

Det största problemet ligger hos personen som beskyller den andra. Det är den som beskyller som lär sig mindre och i slutändan förlorar status hos sin partner. Den som beskyller är den som presterar mindre och sämre i ett förhållande och antar dessutom passivitet.

Om vi försöker att analyserar detta påstående i mera i detalj så innebär det att passivitet är lika med att välja att inte ha kontroll över sin egen situation. ”Jag kan inte ändra mig förrän du gör det”, ”det var du som började”, ”jag gjorde ingenting, det är du som reagerar”. Man bollar över problemet till den andre, men på detta sätt missar man sin chans att växa och utmana sig själv att bli bättre. Det finns många sätt man kan bli bättre på. Du kan ändra på det sätt du tänker eller agerar på. Eller du kan stärka ditt inre genom att medge och dela din rädsla eller besvikelse med din partner. Skuld håller dig bara tillbaka från verklig förändring och du missar alla de små fina ögonblicken som existerar i ert förhållande.

Sluta med att söka efter felen

Om ditt fokus hela tiden är på hur dåligt din partner presterar, kan du inte se de ansträngningar som äger rum. Och om du aldrig kan se ansträngningarna eller omtänksamheten kan du heller aldrig medge dem. Utan att medge att din partner faktiskt försöker så har du redan i förtid dömt ert förhållande. Om du aldrig från början har gett ert förhållande en chans, så är det omöjligt att förvänta sig att förhållandet kommer att existera än mindre bli ett bra förhållande.

Det finns mycket du kan göra för att komma ur skuld fällan. Men det krävs jobb från båda sidorna, om ena parten inte vill jobba på att få förhållandet att fungera måste du fråga dig om du verkligen ska investera din tid och energi på detta förhållande. Du kan aldrig ändra eller påverka någon som inte vill förändras. Det enda du faktiskt kan göra är att välja om du ska vara kvar eller inte.

För er som är beredda att investera i ert förhållande finns följande tips hur ni kan minimera risken att beskylla varandra.

Medge din roll i problemet

Medge din del av ansvaret varför ert relation inte fungerar. Om du upplever att din partner beskyller dig för något, försök att inte reagera direkt. Fundera istället en stund på vad din roll i själva situationen har varit. Och erkänn först för dig själv din del i problemet. Om till exempel din partner exploderar över ingenting, försök att bringa dig till minnes om du har kommenterat något som skulle kunna resultera i denna explosion.

Bli bekväm med att be om ursäkt

En ursäkt kan vara oerhört effektiv och avväpnande i en laddad situation. “Jag förstår varför du blev så upprörd, jag är ledsen att det blev så”. När du försöker att se problemet ur din partners synvinkel ändras ditt perspektiv drastiskt och din partner känner sig automatiskt mindre hotad. Stämningen blir direkt mjukare och ni ger varandra mera utrymme för en konversation och nya idéer.

Utmana dig själv

Du måste alltid jobba på dig själv och utmana dig själv mera. Prova på att se saker och ting ur ett annat perspektiv, vidga ditt tankesätt. Istället för att haka upp dig på att något inte är så som du har föreställt dig, försök att se det ur ett annat perspektiv. Tillåt dig själv att medge att det kanske inte är precis så som du har föreställt dig att det är. Ge din partner en chans genom att vidga ditt eget tankesätt.

Nästa gång du känner att du fastnar, försök med följande frågor.

  1. Vad kan jag göra oberoende på vad min partner säger eller gör?
  2. Hur kan jag prata om min egen upplevelse utan att beskylla min partner för de känslor jag erfar?
  3. Kan jag försöka att se min partners perspektiv även om jag inte håller med?
  4. I vilken grad kan jag släppa behovet av att alltid ha rätt? .

 

Denna typ av frågor hjälper dig att vidga ditt tankesätt och anta ett nytt perspektiv. Du får dessutom alternativa idéer och åtgärder att ta till i dessa utmanande situationer.

No Comments

Post A Comment