fbpx

Stå upp för dig själv

Stå upp för dig själv

Att stå upp för dig själv kan i vissa situationer vara väldigt svårt.

Vi försöker alla att ta oss igenom våran vardag så konfliktlöst som möjligt. Och delvis är det bra, men det kan också betyda att du ibland blir överkörd. Det kan kännas riktigt jobbigt att hävda sin rätt i vissa situationer. Det kan också vara jobbigt att hamna i spända situationer som kräver av en, att fara ut häftigt om inte explosivt. Sådana situationer kan trigga gamla smärtsamma beteenden och osäkerhet.

Gamla minen spökar

Och i många fall så är det gamla barndoms trauman som ligger bakom denna försiktighet och osäkerhet. Men det betyder inte alltid att det rör sig om något stor eller fruktansvärt. Det kan vara små saker från barndomen som inte har fått rätt vägledning eller hjälp. Du kanske har vuxit upp i en familj där du har känt dig mindre favoriserad eller älskad än dina syskon. Detta är en väldigt vanlig upplevelse många syskon erfar. Om dina föräldrar inte har varit medvetna om detta, om de inte har lyckats förstå dina känslor och din sårbarhet. Ja, då är det troligt att du har gått vidare och fortsatt att tro på dessa felaktiga upplevelser och intygat dig själv att du faktiskt är mindre värd. Å andra sidan så kan det faktiskt ha varit så att dina föräldrar favoriserade ett annat syskon mer och klargjorde det klart och tydligt. Ditt syskon kanske fick mera tid, mera uppmärksamhet, bättre presenter, än dig.

Varför vågar jag ibland säga ifrån

Det finns dock inte en större skillnad mellan dessa två situationer och på hur du kommer att växa upp som människa. I båda fallen är det mycket troligt att du i grunden har accepterat att du är förringad.Och din självkänsla och säkerhet har inte fått rätt möjligheter att utvecklas.

Detta problem att stå upp för dig själv, efterbildar sig inte likadant i alla situationer. I vissa lägen kan du mycket väl våga uttrycka din mening. Om du .t.ex. är ute på lunch och servitrisen hämtar in fel order. I sådana situationer kanske det inte alls känns jobbigt att stå för din sak och kräva korrigering. Eller tom. en ny order.

Vad är det då som gör att vissa situationer är så annorlunda? Att i vissa lägen verkar det som om man helt tappar kontrollen över sig själv, och istället går på autopilot? De är situationer eller omständigheter vi hamnar i som triggar igång gamla undantrycka beteenden. Detta sker helt automatiskt, och om vi bedömer en situation som ”hotande” då har vi redan en utarbetad metod för hur vi ska hantera den. Det har fungerat förut, så automatiskt utgår man från tidigare minnen och gör det man alltid har gjort för att skydda sig eller försvara sig. I grunden ligger vår rädsla till vad som kommer att hända om vi står upp för oss själva. Det är en väg du aldrig tidigare har vågat att utforska. Och det är den rädslan som du måste känna igen och motarbeta för att äntligen kunna bli fri.

Hur bestämd är jag

För ett framgångsrikt liv är det viktigt att du kan stå upp för dig själv. Bestämdhet är i de flesta fallen bra, eftersom du då låter andra veta vad du vill ha och hur du känner dig. Och bestämdhet klassas av många som en stark personlig egenskap och självrespekt. En person som är bestämd klargör för de andra att ens egna känslor och åsikter är viktiga. Även i situationer då man har motstånd. ”Ok, du kanske inte tycker att jag borde ta den där platsen, men jag vill ändå klargöra att jag tycker att jag har rätt till den”.

Men ett varningens ord! Visst är det bra att du kan stå upp för dig själv och bry dig om sig själv. Men det finns sätt som kanske inte är så lämpliga, sätt som kan skada både dig och dina relationer. Sätt som kanske har en anklagande och beskyllande ton. Om du enbart står på dig och inte tar hänsyn till andras värderingar och känslor, kommer du istället att uppfattas som aggressiv.

Hitta rätt balans

Ibland kan att stå upp för dig själv istället utveckla sig till ett aktivt försvar. Om du är osäker och rädd för att se din egen svaghet eller dina felaktiga handlingar, kan det sluta med att du envist försvarar din synpunkt. Ovillig att inse att ditt beteende är oförnuftigt. Och ovillig att förstå den andres perspektiv.

O andra sidan, att vara passiv och inte uttrycka sin åsikt resulterar i att man blir frustrerad och överkörd. Man känner sig missförstådd och ouppfylld.

Det är inte alltid så lätt att balansera mellan bestämd och obestämd, säker och osäker. Om man befinner sig i någon av ändarna, så liknar de ändå varandra i hur man upplever sig själv i relation med andra. I båda fallen så är resultatet att man känner sig ensam och avskuren från omgivningen och andra människor.

Om du känner att du vill bli bättre på att stå upp för dig själv, eller att du behöver lite extra självkänsla gå igenom nedan tips.

  1. NEJ

Att säga nej är helt ok, så länge du prioriterar dig själv. Det kan vara svårt att bryta vanan att alltid säga ja till allt och alla. Men du kommer att känna dig mycket bättre med dig själv när du väl bestämmer dig att säga ifrån när det inte passar.

  1. Använd rätt ton

Att prata med medvetenhet och avsikt kommer att få andra att ”höra”dig. Ditt tonläge och nivån på din röst spelar väldigt stor roll på hur andra uppfattar dig.

  1. Självgodhet

Det kan tänkas att orden klingar till negativt i dina öron. Men faktum är att hur många timmar under dagen ser du efter dig själv?
Det är högsint att hjälpa andra människor, men det kan även göra dig utmattad och irriterad. Du måste lära dig att hålla en balans mellan den tid du investerar i andra och den tid du behåller för dig själv. Glöm inte att dagligen ha lite ”me time”.

  1. Lägg upp gränser

Det här med gränser kan vara riktigt svårt i början. Det är bara du som kan bestämma vad som är ok för dig och vad som inte är det. Vad du är villig att göra eller inte, säga eller inte säga, acceptera eller inte acceptera. Och när du är bekväm med de gränser som du själv har lagt upp kommer du att ha mycket lättare för att säga ifrån och stå upp för dig själv.

  1. Du förtjänar respekt lika mycket som alla andra

Det viktigast av allt är att du ändrar din syn gällande ditt eget värde. Du är minst lika snäll, vacker, smart som någon annan. Och oavsett vad någon annan tror om dig så får du aldrig tillåta någon annan att bete sig kränkande mot dig på något sätt.

Lycka till och hoppas att dessa tips hjälper dig att bli starkare och bättre på att stå upp för dig själv!

Andri Gerou

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.