fbpx

Ditt barn lär sig från dig – både bra och dåligt

Ditt barn lär sig från dig – både bra och dåligt

Våra barn lär sig från oss, som förälder kanske man inte alltid tänker på hur ens eget beteende eller de ord man använder påverkar ens barn och deras välbefinnande. Hur vi som föräldrarna beter oss mot varandra är också något som modelleras in i barnens beteende.

Att vara förälder

Alla föräldrar strävar självklart efter att göra sitt bästa när det gäller sina barns uppfostran. Men man inser inte alltid att barn i allra högsta grad påverkas av hur man själv mår och hur man beter sig mot den andra föräldern. Och samtidigt som vi kämpar så mycket med att förse våra barn i så stor omfattning som möjligt. Så saboterar vi samtidigt vårt eget arbete, eftersom vi inte inser hur brett familjeomfånget egentligen är och hur mycket som når ut till barnen.

Föräldraskap kommer med många utmaningar, och kräver väldigt mycket investering från vår sida. Men det är inte alltid lätt att veta vad som är rätt i varje situation. Dessutom så är vi oftast omedvetna om hur vår egen uppväxt dirigerar vår relation med våra egna barn. Barn lär sig från vad de upplever. Och om de upplever kritik och klagomål, då lär de sig att klandra, kritisera och underkänna både sig själv och andra personer i deras liv. Om de upplever godkännande för vad de är, då lär de sig att acceptera sig själva liksom andra personer i deras liv.

Ditt barn förstår mer än du kanske tror

Våra barn LYSSNAR och UPPMÄRKSAMMAR oss hela tiden. Oavsett om vi berömmer dem, kritiserar dem, skriker på dem eller ger utlopp för våra egna frustrationer. Vi formar deras syn av hur vuxna beter sig och kommunicerar. Vårt sätt att förhålla oss på återspeglar inte bara vår egen världssyn utan det påverkar också den livsinställning våra barn utvecklar.

Det som är jätteviktigt för dig att förstå är att barn påverkas mycket starkare av dina ord och ditt handlingssätt än vad du kanske tror. Du kanske tycker att någonting du har sagt eller gjort är av mindre betydelse, och är ofarligt. Men vissa ord kan framkallar offermentalitet hos barn, eller en tro på att de är misslyckade som personer. Barn har en tendens att uppleva ord och upplevelser på liv-och död. Det unga sinnen har inte möjligheten att använda logiken som vi vuxna har, barn kan inte skaka av sig ord eller upplevelser som något som inte spelar någon roll. Allting upplevs i allra högsta grad emotionellt, och tyvärr upplevs alla de negativa känslorna i en mycket högre grad än hos oss vuxna. Barns negativa känslor förstoras och överdramatiseras och barn absorberar fullständigt in alla dessa överdrivna och förvrängda meddelanden som deras sanning, vilket skapar deras verklighet. Dina barn lär sig från dig, och om handledningen de får är bristfällig eller ofullständig. Följaktligen utformar de sin verklighet baserat på deras egen tolkningsförmåga.

Hur vi uppför oss och vilka ord vi använder är vad våra barn lär sig av oss. Dessa tidiga internaliserade beteenden påverkar deras självbild och kan i framtiden bli hur de behandlar sig själva, sina egna barn och andra människor. Det är därför det är så viktigt att vi uppmärksammar hur vi pratar med dem. Ju mer vi uppmärksammar vad vi säger och orsakerna till att vi säger det, desto bättre hjälper vi våra barn att utforma ett positivt beteende.

Byt ut negativt språk mot positivt

Negativa uttryck hjälper inte ditt barn att förstå vad det är du vill att han ska göra. Om du bara säger ”sluta” lämnar du över ansvaret till barnet att förstå vad han borde eller inte borde sluta med. Och om du tror att lösningen är att säga till ditt barn ”sluta bråka med din syster”, så innebär detta uttryck i sig ett problem. Du kräver från ditt barn att dubbelbearbeta information som du har gett ut, han måste själv lista ut vad det är han skall göra eftersom han nu vet vad det är han inte borde göra (sluta bråka med din syster).

Om du istället byter ut negativa yttranden mot positiva så kommer du att få som du vill mycket lättare och smidigare, eftersom du nu berättar hur och vad du vill att ditt barn ska göra. Och det är mycket lättare för barnet att följa det du har sagt än att försöka att dra egna slutsatser.

Om du lär dig att använda positiva ord och fraser när du kommunicerar med ditt barn så hjälper du honom att bli starkare och säkrare i sig själv.

Tips

Om du inte är säker på vilja typer av ord eller fraser du borde använda för att hjälpa ditt barn att utvecklas positivt, får du några tips nedan på flertal hjälpsamma fraser som du kan testa.

  1. Byt ut ”du borde” mot ”du kan”.
  2. Byt ut ”du måste” mot ”du kan försöka”.
  3. Byt ut ”försök” mot ”gör ditt bästa”.
  4. Byt ut ”glöm inte” mot ”kom ihåg”.
  5. Byt ut ”du är inte bra/duktig” mot ”du kan göra bättre”.
  6. Byt ut ”du är jobbig” mot ”du är känslig”.
  7. Byt ut ”du är egoistisk” mot ”du kan dela mer”.
  8. Byt ut ”du är dum” mot ”du kan vara snällare”.
  9. Byt ut ”allting kommer att lösa sig” mot ”ibland blir det inte som man har tänkt men det finns flera möjligheter”.

Du kan göra mera

Som förälder är det viktigt att du behåller ditt lugn och står emot lusten att skrika eller beskylla ditt barn när dina egna känslor går överstyr.

Frasen ”du gör mig så förbannad”! är nog ganska vanlig skulle jag vilja säga.

Men istället för att tillåta dina egna känslor att ta över, försök nästa gång istället att säga ”jag tycker inte att det var bra det där du gjorde” och gå vidare och förklara varför du inte tycker det. Det är viktigt att du framlägger till ditt barn hur hans beteende kan påverka andra människor. På så sätt så uppmuntrar du ditt barn att tänka på andra och inte bara på sig själv. Och genom att du själv håller dig lugn när något har hänt, lär du ditt barn att alla kan lära sig att kontrollera sina känslor på ett bra sätt. Och om du någon gång skulle tappa kontrollen över dig själv, och skrika ut. Ja då är det bara att se till att be om ursäkt till ditt barn för att du tappade humöret och förklarar varför du inte klarade av att kontrollera dina känslor. På så sätt så visar du ditt barn att även föräldrar gör fel och att det är helt ok att ibland tappa kontrollen eller göra fel.

 

Hoppas att dessa fraser hjälper dig att byta ut negativa yttrande mot positiva. Och att du nu har mera information om hur du kan hjälpa ditt barn att utveckla inre styrka och självsäkerhet.

Skulle du ha några frågor går det alltid bra att mejla mig på kontakt@euzin.se

Andri Gerou

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.