fbpx

Monotoni i en relation bör inte accepteras

Monotoni i en relation bör inte accepteras

Har monotoni krupit sig in i ert förhållande? När vi är i en relation är vår högsta önskan är att kärleken i vårt förhållande ska bestå. Men hur gör man för att hålla gnistan vid liv efter flera år, eller tom. årtionden tillsammans? Alla förhållanden hamnar förr eller senare i ett monotont läge, vilket kan vara destruktivt för er framtid tillsammans. Man bråkar ofta, tillbringar mer och mer tid ensam eller med vänner, uttråkad i sängen…….

Monotoni är normalt i relationer, speciellt i längre förhållanden. Men det betyder inte att man ska ge sig hän åt monotonin och acceptera den. Det är super viktigt att påpeka denna monotoni till varandra och ännu viktigare att jobba igenom de mönster som har skapats med åren. En sak som många kanske inte reflekterar över är att öppenhet mot varandra är den viktigaste ingrediensen i en relation.

Öppenhet och ärlighet

Öppenhet mot varandra och varandras känslor och önskan är väsentligt för att hantera konflikter eller meningsskillnader. Det är dessutom grundläggande för att upprätthålla intimitet i er relation! Det är viktigt att kunna reflektera över sig själv och ens egna drömmar och begär tydligt och objektivt. Man ska sedan kunna agera på ett sätt som överensstämmer med det man tror på och sedan även kunna interagera ärligt och öppet med sin partner.

Detta är inte lätt, och för många kan det tom. kännas omöjligt. Men det finns bara fördelar med att vara ärlig mot sig själv och sin partner. Det blir lättare att agera på ett sätt som främjar intimitet i er relation och ert förhållande kommer dessutom att kännas mera tillfredsställande, för er båda.

Rädsla och kärlek

Rädsla för intimitet är en svår barriär att övervinna. Vi kan säkert alla relatera till ett par tillfällen då vi har försvarar oss själva, skyddat oss själva eller saboterat för oss själva när det gäller kärlek. Första steget för att inte automatiskt agera ut vår rädsla är att bli medveten om att vi har denna rädsla för intimitet och kärlek. Det är dags att inse att det oftast är vi själva som står i vår egen väg för kärlek och lycka.

Relationer är svåra, det finns så mycket man måste balansera hela tiden. Våra personliga problem, våra arbetsrelaterade problem, barn och familj, räkningar som skall betalas. Vi hamnar lätt i ett “transaktionellt” förhållande, och det är oftast där monotonin börjar göra inträde. Och all passion och intimitet är som bortblåst. Vi har så mycket att göra, fixa och sköta hela tiden, att vi till slut hamnar i fällan ”den som har gjort mest”. Maktkamp är skadligt för vilken relation som helst, och speciellt för ett äktenskap eller ett långvarigt förhållande.

Behov av att skydda sig själv

Och det absolut värsta man kan göra när man befinner sig i den situationen är att dölja sina tankar och känslor från sin partner. Det blir liksom ett mönster att hålla det man tycker och tänker för sig själv, ett sätt att skydda sig själv på kanske. Men du skyddar inte dig själv genom att hålla inne det som stör dig, eller det som inte gör dig nöjd. Det är faktiskt tvärtemot, du förstör för dig själv och ditt förhållande.

Öppenhet och ärlighet är det bästa sättet för att stärka ditt förhållande med din partner. Där du vågar avslöja ditt inre jag, dina verkliga begär och upplevelser. Det är skrämmande att exponera sina sårbarheter och sina rädslor, speciellt om man aldrig har gjort det tidigare. Men genom att delge din partner dina rädslor, dina önskningar eller dina synpunkter så kommer du att stärka ert förhållande.

Lyssna inte på din kritiska röst

Att våga släppa sina hämningar eller sina defensiva sätt kan kännas skrämmande. Och det är troligt att du har en stark ovilja att erkänna det du är mest rädd för, till dig själv lika mycket som till din partner. Du måste sluta lyssna till den där inre kritiska rösten. Den som säger ”hen älskar dig egentligen inte”, ”om du visar din sårbarhet så kommer du att bli utnyttjad”, ”ta du första steget, istället för att vänta på att bli övergiven”.

Men tänk på vad den lilla rösten egentligen gör. Den peppar dig att fortsätta att vara undvikande eller frånstötande mot din partner. Att inte våga ge dig hän till intimitet och kärlek. Så vad den rösten egentligen gör, är att den förstör för dig. Och det är dags att du tar kontroll över situationen och vågar ta steget mot det som är skrämmande och det som för dig känns mest exponerande och sårbart.

Var öppna mot varandra

Steg 2 sedan är att du ska vara öppen och mottaglig för din partners upplevelse och synsätt. För hens känslor, önskningar, rädslor och meningsskiljaktighet. Du ska uppmuntra din partner att öppet våga uttrycka hens innersta önskningar och rädslor. Intimiteten och kärleken mellan er kommer att växa i stunden då ni vågar öppna er mot varann. Våga vara ärliga mot varandra hur ni tycker och känner om olika saker och situationer.

Genom att ni båda vågar ta dessa steg i er relation, så kommer ni att kunna motarbeta monotonin samt barriärerna som ni själva har lagt upp. Där ni själva har blockerat era känslor, tankar och behov. Att vara i ett förhållande men ändå känna sig ensam är inte hälsosamt. Och enda sättet att lösa detta problem är att våga vara öppen och ärlig mot varandra om vad ni verkligen tycker, känner och tänker. Samt vilka era behov är och vad ni vill få ut ifrån ert förhållande tillsammans.

 

6 Tips på hur ni kan komma ifrån monotoni i ert förhållande och bli mera öppna och ärliga mot varandra.

 

  1. Vad är du mest rädd för

Börja med det som känns mest skrämmande för er båda. Avslöja något om er själva, om ert innersta, till varandra. Det ska vara något ni hittills inte har vågat adressera, inte vågat erkänna till varandra. Det handlar oftast om rädslor men kan även vara drömmar, ambitioner, tankar eller vad som helt egentligen.

  1. Kommunicera era känslor

Det kan göras på många olika sätt. Och behöver inte alltid vara ord. Det är viktigt att få höra ”jag älskar dig”, men ibland så behöver man även höra något annat från sin partner. Kommunicera det ni känner, och det ni vill få höra och uppleva från varandra. Vad får er att känna er bekräftade är viktigt att delge till sin andra hälft.

  1. Vart befinner ni er i nuläget

Berätta för varandra hur ni upplever er vardag just nu. Ert arbete, karriärs barriärer eller önskningar. Hur uppfyllda är ni från det som ni gör. Hur pass väl stämmer ert arbete in på det som ni själva identifierar er som. Uppfyller ert arbete era värderingar, er vision i livet. Att prata om detta är viktigt, det är lätt att dra slutsatsen att man vet vad som pågår i den andres live. Med sanningen är den att oftast har vi helt fel. Om vi bara frågade så skulle vi få en helt annan bild av den andre genomgår.

  1. Gå ännu djupare

Utforska med varandra vad ni verkligen vill i livet. Var är era mål i livet och vad är ert syfte i livet. Vad har mest betydelse för er just nu. Viktigt är att inte vara dömande mot varandra. Ta bara in informationen precis som den är, och se din partner ur ett nytt perspektiv. Människor ändras med tiden och chansen att ni båda har ändrats sedan ni först träffades är stor.

  1. Egentid

Och inte bara genom att avskärma dig i sovrummet eller liknande. Utan om du har möjlighet åk iväg någonstans. Det är nyttigt att vara ifrån varandra då och då. Spänningar och vardagsirritationer är vanliga i relationer. Och det bli då så lätt att glömma allt det som man älskar och uppskattar med varandra. Genom att vara separerade under en viss tid, så tillåter man både sig själv men även den andra parten att reflektera över det som man uppskattar.

  1. Prata om sex

Fysisk intimitet är viktigt för varje förhållande. Men det är minst lika viktigt att prata om sex med sin partner, flirta med varandra, små reta varandra och var lite extra ”stygga” mot varandra. Det kommer att hålla gnista vid liv. Utan sex och intimitet upphör ett förhållande att existera! Var noga med att hålla det vid liv.

 

Hoppas dessa tips kan hjälp ert förhållande att förbli vitalt och starkt.

 

Andri Gerou

No Comments

Post A Comment