fbpx

Tristess – Känslan av att vara fast

Tristess – Känslan av att vara fast

Att känna sig uttråkad och inte känna sig nöjd allmänt, kan tyckas banalt. Men faktum är att tristess är en överväldigande känsla som enbart producerar mera negativa känslor. I vissa extrema situationer kan människor som känner sig uttråkande och missnöjda söka sig till högre risker, eftersom risk i sig ger en känsla av sensation. Det kan vara allt från att vara otrogen, till olika missbruk.

Tristess är en ganska vanlig upplevelse. Och enligt statistik är det fler män än kvinnor som genomgår faser av tristess. Känslan kommer från att känna sig instängd, och växer långsamt fram. Det handlar om att man undermedvetet saknar kontroll över sin egen situation och detta leder till att man upplever att man är ”instängd”. All denna frustration leder enbart till ytterligare irritation och vanmakt. Negativa känslor föder ytterligare negativa känslor. Så som ensamhet, ilska, sorg eller oro.

Känslan av att inte ha kontroll

Och det finns alltid något att oroa sig för…… Oro för ens egen hälsa eller någon närståendes hälsa. Oro över ekonomiska problem och framtidsutsikter. Känslan av att inte ha kontroll över nuvarande eller framtida osäkerhetsfaktorer är anledningen till tristess. Om nu känslan av brist på kontroll är orsaken till tristess, då är detta även lösningen till hur man tar sig ur denna fallgrop. En känsla av handlingskraft och kontroll är det som motverkar rastlöshet.

Men ingenting är någonsin så simpelt som det verkar. Saken är den att de flesta enbart ändrar detaljer i sitt liv när de känner sig uttråkad. Det kan vara att byta jobb, åka på en efterlängtad semester eller köpa en ny bil eller båt. Och visst hjälper det, men bara en stund….. Sedan så är man där igen, tristess, tristess, tristess.

Problemet är de bakomliggande hindren. Det hjälper alltså inte speciellt mycket att ändra ”innehållet” i ens liv. Var man jobbar, vad man jobbar med, vad man gör på fritiden, var man tränar osv. Utan problemet ligger i hur man hanterar sitt liv i allmänhet. Och känslan av att ”vara fast” handlar om att det är dags att närma sig sitt liv från ett nytt perspektiv. Detta är inte en lätt uppgift. Eftersom för att ens kunna börja måste man bli medveten om att detta är anledningen till att man känner sig fast och uttråkad. Sedan så gäller det att förstå vilka andra perspektiv eller sätt man kan uppleva sitt liv på.

Felhantering och dysfunktionell process

Problemet till många emotionella och psykiska besvär kommer just från en felaktig hantering av själva processen. Man oroar sig för olika och föränderliga situationer, som t.ex. ens jobb, ens hälsa, ens ekonomi. Men det som inte förändra är själva oros processen, själva utgångspunkten att det värsta kommer att ske, oavsett situation. Ett annat exempel är en explosiv person. Det som triggar personens explosivitet varierar från små saker som att någon inte höll dörren öppen. Till stora händelser som att inte ha fått igenom ett viktigt projekt. Det som inte ändras är själva händelseförloppet, den del där känsloreglering aldrig provas på eller utförs.

Innehållen i ditt liv är föränderliga. Men själva processen är kärnan av ditt liv. Vilket mönster finns det som hindrar dig från att vara lycklig, som hindrar dig från att lyckas med det du vill? Det kanske är dags att börja se över de processer i ditt liv som håller dig tillbaka och försöka att hitta nya perspektiv att anpassa sig till. Glöm innehållet i ditt liv, det uppenbara problemet som ligger framför dig. Utan försök istället att se den större bilden och hur du själv hanterar svåra och påfrestande situationer.

Missnöje

Att känna sig missnöjd och uppleva kontinuerlig tristess är ett mentalt tillstånd där man inte kan hitta mening med sitt liv och sin tillvaro. Och detta är en väldigt obehaglig känsla. Men istället för att försöka att ignorera känslan eller vara rädd för att ta tag i den. Är det mycket bättre att försöka att utforska varifrån känslan kommer och varför man känner sig fast.

Det är även dags att ta småsteg för att ändra sin egen process. Fokusera på ditt eget beteende och varför du beter dig på ett specifikt sätt i vissa situationer. Vad är det som triggar dig, och vad kan du göra för att förändra detta beteende. Vilka andra perspektiv och handlingssätt kan du hitta som du kan utgå ifrån? På vilket sätt kan du ändra ditt sätt att uppleva en situation eller reflektera över en händelse?

Tips på vad du kan göra för att ”komma loss”.

Fokusera på vad du vill och inte vad du måste

Det är lätt att fastna om man konstant utgår från vad som måste eller bör göras. Du följer automatiskt en rutin och det är denna känsla som känns oumbärlig. Ändra på det och bygg ditt liv på vad du vill ha, på vad du önskar och drömmer om.

Reglera dina känslor

Ibland känns det som om  känslor har en egen vilja. Och så är det om man inte lär sig att kontrollera sina känslor. Känslor har ingen logik och är enbart tillfälliga. Är du säker på att du vill bygga din tillvaro baserad på enbart dina känslor? Dåliga känslor känns oftast värre när man är mitt i känslostormen. När du lär dig att reflektera över dina känslor och reglera dem, då kommer du automatiskt att få ett annat perspektiv på din tillvaro.

Var omtänksam

Känslan av att inte tillhöra eller vara bortkopplad från andra leder till tristess. Lite extra vänlighet och omtänksamhet hjälper dig att komma ifrån dig själv och dina egna problem. Ditt fokus skriftar från att ha dig i centrum till att ha någon annan i centrum. Och det är här kärnan till riktig  lycka ligger, att hjälpa andra människor. På det sätt som man kan .Var mera tacksam för allt och dirigera din energi mot att vara snälla och hjälpa andra mera.

Var inte rädd för konfrontation

Allting kan inte alltid vara frid och fröjd. Vi är bara mänskor och ibland så väller det över, och det är helt ok. Var inte rädd för att någon inte håller med dig, var inte rädd för att säga vad du tycker och tänker. Du behöver inte alltid vara tillmötesgående, ingen (som räknas) kommer att gilla dig mera eller mindre, bara för att du aldrig säger ifrån. Genom att lära dig att ge uttryck för din interna värld så kan du äntligen börja att leva det liv som passar dig och som gör dig lycklig.

Prioritera om

Du är människa och både du och allting i ditt liv är inte uppstrukturerat. Släpp din autopilot och försök istället att se helhetsbilden av din vardag och ditt liv. Besluta vad som är bäst för dig, lägg dig själv i fokus. Ignorera inte personliga behov, du kommer aldrig att bli lycklig på så sätt. Ditt liv är viktigt och du måste få rätt perspektiv när det gäller dig själv och hur du lever ditt liv.

Bli medveten om gamla och underliggande problem

Allting som håller dig tillbaka och hindrar dig från att leva på ett sätt som gör dig lycklig är problem som måste ses över och lösas. Det är allting som jag redan har skrivit om i dagens blogg. Problem och obalans med ens egna men även andras känslor. Rädsla för konfrontation, problem med prioriteringar och fokus på allting som man måste göra, istället för det som man vill göra. Troligtvis handlar det om gamla och obearbetade trauman som tillåter dig själv att triggas av olika situationer i din vardag. Men även känslor av rädsla som håller dig tillbaka i livet, som rädsla för bortstötning och känslomässig exponering.

 

Hoppas att denna blogg kan hjälpa dig som känner att du är fast och inte kommer vidare i ditt liv. Från stunden då du börjar att bli medveten om din situation och från stunden då du medger att det är upp till dig att förändra sättet du ser på och upplever situationer. Då har du kommit en bra bit på vägen, sakta men säkert kommer du att bli fri från den kvävande känslan av trycket i bröstet.

Andri Gerou

 

No Comments

Post A Comment