fbpx

Välmående barn och tonåringar

Välmående barn och tonåringar

Välmående barn är = ett säkert anknytningsbeteende, vilket är en fördel för hela livet. Den säkra stilen säkerställer att ditt barn får  den bästa möjliga starten i livet. Anknytningen som ditt barn har till dig omvandlas till en plan (blueprint) i framtiden, och hens inställning till sig själv och andra senare i livet.

Anknytning är en process som börjar tidigt i en persons liv. Och är den känslomässiga länken mellan ett barn och föräldrarna. Den tidiga anknytningsutvecklingen är viktig för välmående barn, eftersom den kommer att dirigerar beteende senare i livet.

Barn som har vuxit upp med en säker anknytning till sina föräldrar är mindre benägna att uppleva rädsla och osäkerhet än de barn som har vuxit upp utan en sådan övertygelse.

När utvecklas anknytning

Även om det är lättast att utveckla en säker anknytning med spädbarn, kan det bildas i alla åldrar, fram tom. sen tonår.

Innan du börjar att oroa dig för om du har lyckats skapa en säker anknytning till ditt barn är det viktigt att nämna att anknytningsstilar även kan förändras och uppdateras. Den anknytning som har skapats under tidig barndom är inte alltid identisk med den anknytning en person kommer att ha med sina vänner eller i relationer som vuxen. 30% av alla anknytningsstilar anses vara föränderliga. Och det som spelar en stor roll är senare upplevelser, som påverkar och ger tillskott till förändringen.

Och för dig som genomgår eller har genomgått en skilsmässa. Barns anknytningsstil påverkas inte mycket av skilsmässa,så behöver du inte oroa dig för det. Det som främst skapar ditt barns säkra anknytning är din relation med ditt barn. För att skapa välmående barn är din kärlek och din vård viktigt men det viktigaste är din lyhördhet mot ditt barns behov och känslomässiga reaktioner. Din tillgänglighet och din respons till ditt barns behov hjälper ditt barn att utveckla en känsla av säkerhet. Du visar ditt barn genom dina reaktioner att du kommer att vara där om det behövs. Den responsen tillåter ditt barn att utveckla tillit, och tillåter det att gå vidare och skapa en säker grund för framtiden. Och på detta sätt har du lyckats utveckla ett välmående barn!

Säker anknytning

Föräldrar till välmående barn med säker anknytning leker mera med sina barn, och dessa föräldrar är snabbare på att snappa upp sina barns behov i allmänhet. Inga ord är nödvändiga här, det handlar om signaler som barnet ger ut.

Barn med en säker anknytning är mera mogna än barn som har en orolig eller undvikande anknytningsstil. Dessutom så utvecklar dessa barn en högre nivå av empati senare i livet.

Som vuxna har dessa människor ett högt förtroende när det gäller relationer. De utvecklar även en högre nivå av självkänsla. De är bekväma i sociala situationer och har inga problem att dela med sig av sina känslor.

Hur vet du vilken anknytningsstil ditt barn har

Säker

Barn med säker anknytning blir lagom upprörda när deras föräldrar lämnar dem och glada när föräldern återvänder. När de är rädda söker de främst tröst från föräldern. Dessa barn regerar positivt till kontakt som inleds av föräldern och agerar generellt positivt till föräldern. Och även om barnet är bekvämt i sällskap med andra människor så föredrar de sina föräldrar framför andra.

Orolig

Barn som är oroliga är ofta misstänksamma mot människor de inte känner. De blir väldigt upprörda när deras föräldrar lämnar dem och lugnar sig inte när föräldern återvänder. Det är även möjligt att dessa barn i situationer där de blivit lämnade, avvisar föräldern. Och de kan tom. öppet visa aggression mot föräldern.

Dessa barn behöver väldigt mycket uppmuntran från sina föräldrar. De har svårare att agera oberoende och att ta egna beslut. Det har svårt för att känna en säkerhet och förtroende med vänner och i relationer.

Undvikande

Barn som är undvikande söker inte kontakt eller tröst från föräldrar. Dessa barn avvisar inte omtänksamhet från föräldrar men de söker heller inte uppmärksamhet. Dessutom så visar dessa barn liten eller ingen alls skillnad mellan föräldrar och andra människor.

Dessa barn har svårt till närhet, de delar inte sina tankar eller känslor med föräldrar eller andra. Senare i livet kan de ha problem med intimitet vilket resulterar i få social och romantiska relationer.

Inte försent att utveckla säker anknytning

Den goda nyheten är att du kan hjälpa ditt barn att byta stil. Och främst så är det möjligt att gå mot en säkrare anknytning.

Beroende på ditt barns tidiga anknytning till dig, har ditt barn redan skapat en ”navigeringskarta som hen använder tom. Tonåren. Under tonåren, uppdaterar hen denna karta. Och för dig är detta ett perfekt tillfälle att fixa eventuella problem i förhållandet. Som t.ex. att förbättra en osäker anknytning eller göra en redan säker anknytning ännu säkrare.

Detta är självklart inte en enkel eller snabb process. Som med allting som kräver stor förändring så krävs det både vilja och konstant upprepning.

Välmående barn

Det första steget är att förstå vilken anknytningsstil ditt barn har. Och nästa steg är att vara ihärdig men också tålmodig. Förändring kräver tid.

Precis som med välmående barn som i barndomen utvecklat säker anknytning. Kännetecknas en säker anknytning hos tonåringar av förmågan att få förståelse från sina föräldrar. Att kunna söka och få tröst när hen går igenom svårigheter. Det som räkas extra mycket är hur snabbt och hur lätt hen upplever att hen tröstas. Och hur fort du kan hjälpa hen att komma på rätt spår igen. Dvs. gå vidare till att njuta av livet och ha möjligheter att upptäcka nya upplevelser. Du har alltså en stor uppgift när det gäller uppmärksamhet och finkänslighet när det gäller din tonårings signaler. Gör det till en vana att uppmärksamma dessa signaler.

På många sätt så liknar anknytning hos tonåringar och hos barn. Men det finns en stor skillnad. Nu är det inte längre du som är den främsta personen som påverkar ditt barn. Det är nu kompisar och lärare men även andra familjebekanta. Din tonåring får nu stöd och hjälp från andra människor som fungerar som en säker grund.

Men du är fortfarande huvudfiguren när det gäller skydd och medhåll till ditt barn. Om din tonåring vänder sig till dig för att uttrycka missnöje, som t.ex. ”Den här läraren är inte snäll mot mig” eller ”de där barnen var taskiga mot mig”. Så söker hen tröst. Och beroende på din reaktion på detta, kommer det att påverka hens upplevelse av säker anknytning till dig.

Som förälder kanske du tycker att du ska förhindra din tonåring från att uppleva lidande och smärta. Eller så kanske du tycker att just smärta och lidande kommer att stärka din tonåring. Men egentligen så är ingen av dessa attityder helt korrekt om de används hela tiden.

Båda attityderna kan framkalla osäker anknytning till dig, och resultera i att din tonåring inte kommer till dig för hjälp. Den kan hos den undvikande typen framkalla känslor som, ”jag litar inte på att du kan hjälpa mig”. Och hos den oroliga typen, ”om du inte hjälper mig, så kommer jag inte att lyssna på dig”.

Nyckeln till att bygga en säker eller säkrare anknytning till din tonåring är att hjälpa hen att erkänna hur hen känner och hjälpa hen att förstå sina känslor bättre. Och sedan hur dessa känslor skall hanteras.

Ditt jobb som förälder är alltså inte att förhindra din tonåring från att uppleva smärta. Du är där för hjälpa hen att övervinna smärtan. Säker anknytning innebar förmåga att veta hur smärta skall hanteras och övervinnas, för att snabbare kunna gå vidare. Din uppgift är att hjälpa ditt barn att utveckla hens hanteringsmekanism och motståndskraft för att överkomma jobbiga situationer i livet, och på så sätt kunna gå vidare i livet.

Hoppas att du finner informationen hjälpsam. Men kom ihåg, var tålmodig…. Det kommer att ta tid att bygga upp förtroendet om det inte finns där. Men ha alltid som mål ditt barns säkra anknytningsstil, eftersom den stilen är det som kommer att hjälpa hen att vara lycklig i livet.

Andri Gerou

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.